Mediji o nama

/Mediji o nama

December 2017

Održana sjednica asocijacije rektora privatnih fakulteta u BiH

Asocijacija rektora privatnih univerziteta u BiH održala je danas sjednicu čiji je domaćin bio Evropski univerzitet u Brčkom. Cilj današnjeg okupljanja je popraviti imidž privatnih visokoškolskih ustanova u BiH i izjednačiti njihov položaj sa državnim univerzitetima, rekli su prisutni. "Namjera nam je, da upravo ovakvim sjednicama koje će se sigurno u budućnosti sve češće organizovati, da osiguramo kvalitet studija na privatnim fakultetima i popravimo status koji oni imaju u društvu", naglašava predsjedavajući Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH Mirko Puljić. Rektor Evropskog univerziteta u Brčkom Zoran Milošević ističe da se ugled privatnih fakulteta u društvu značajno popravlja, a tome kada je konkretno Evropski univerzitet u pitanju, doprinosi ulaganje u nastavu, opremu i organizovanje naučnih skupova. Zadovoljni su, ističe on, brojem studenata koji se svake godine upišu na ovu obrazovnu ustanovu. Rektor Evropskog univerziteta "Kalos" Tuzla Nedeljko kaže da će se težiti da se univerziteti u BiH prestanu dijeliti na državne i privatne, a počnu dijeliti na dobre i loše. Od današnje asocijacije očekuje se zajedničko pristupanje rješavanju problema koji su pred svim privatnim bh. fakultetima. rtvhit/dk

Sjednica Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH

Na Evropskom univerzitetu u Brčkom danas je održana sjednica Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH. Tokom sjednice Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH razgovarano je o unapređenju obrazovanja studenata na oko 17 privatnih visokoškolskih ustanova u našoj državi. „Mamjera nam je da osiguramo kvalitet i jačamo kvalitet studija i da opravdamo status privatnih visokoškolskih institucija“, kaže prof. dr. Mirko Puljić, direktor Asocijacije rektora privatnih uiverziteta u BiH. Percepcija javnosti za sada još uvijek nije povoljna, ističu u ovoj Asocijaciji, pa ipak se studenti upisuju na privatne univerzitete. Na Evropskom univerzitetu u Brčkom trenutno broje oko 2.500 studenata, značajan je broj onih koji su završili i rade u javnom i privatnom sektoru, a evo šta kažu o razvoju. „Mora doći i do rasterećenja državnih budžeta, dakle da što manje državni budžeti ulažu u javni sektor da se to prebacuje na privatnu inicijativu“, rekao je prof. dr. Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta u Brčkom. „Što se tiče Tuzle i Brčkog mi nemamo problem, imamo dovoljan kadar i prostor i opremu i stvarno mi se trudimo da naš student izađe sa znanjem odavde, istina ima privatnih univerziteta koji kvare taj imidž, ali ima i javnih istih“, ističe prof. dr. Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta [...]

Brčko : Sjednica Asocijacije rekotra privatnih univerziteta u BiH

Na Evropskom univerzitetu u Brčkom danas je održana sjednica  Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH. Tokom sjednice Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH razgovarano je o unapređenju obrazovanja  studenata na oko 17 privatnih visokoškolskih ustanova u našoj državi. "Namjera nam je da osiguramo kvalitet i jačamo kvalitet studija i da opravdamo status privatnih visokoškolskih institucija", kaže prof. dr. Mirko Puljić, direktor Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH. Percepcija javnosti za sada još uvije nije povoljna, ističu u ovoj Asocijaciji, pa ipak se studenti upisuju na privatne univerzitete. Na Evropskom univerzitetu u Brčkom trenutno broje oko 2.500 studenata, značajan je broj onih koji su završili i rade u javnom i privatnom sektoru,a evo šta kažu o razvoju. "Mora doći i do rasterećenja državnih budžeta, dakle da što manje državni budžeti ulažu u javni sektor da se to prebacuje na privatnu inicijativu", rekao je prof. dr Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta u Brčkom. "Što se tiče Tuzle i Brčkog mi nemamo problem, imamo dovoljan kadar i prostor i opremu i stvarno mi se trudimo da naš student izađe sa znanjem odavde, istina ima privatnih univerziteta koji kvare taj imidž, ali ima i javnih istih", ističe prof. dr Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Kallos [...]

Evropski univerzitet Brčko: Sjednica Asocijacije rektora privatnih univerziteta – Otisak.ba

Na sjednici je, pored ostalog, usvojeno nekoliko važnih normativnih akata za funkcioniranje Asocijacije. Asocijacija rektora privatnih univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini u petak je održala svoju četvrtu po redu sjednicu, čiji domaćin je bio Evropski univerzitet Brčko distrikt, navedeno je u pisanoj informaciji iz ove visokoškolske ustanove. Sjednicom je predsjedavao prof. dr Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije, a prisustvovali su predstavnici Sveučilišta „Vitez“, Sveučilišta „Hercegovina“, Internacionalnog univerziteta u Travniku, Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla. Na sjednici je, pored ostalog, usvojeno nekoliko važnih normativnih akata za funkcioniranje Asocijacije, usvojen je Program rada Asocijacije za 2018. godinu i razmotrena je platforma za razgovor sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adilom Osmanovićem. Brojni ciljevi Asocijacija je osnovana, između ostalih, s ciljem promoviranja opće i univerzalne vrijednosti akademizma, promoviranja rada univerziteta u privatnom vlasništvu, unaprjeđenja visokog obrzaovanja u Bosni i Hercegovini, poticanja razvoja nauke i naučnoistraživačkog rada, kao i brojnih drugih ciljeva. Prva sjednica je održana u Tuzli, zatim u Vitezu i Međugorju, stoji na kraju informacije.

Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt držana IV sjednica Asocijacije rektora privatnih univerziteta/sveučilišta

Asocijacija rektora privatnih univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini održala je svoju četvrtu po redu sjednicu dana 8.12.2017. godine. Domaćin sjednice bio je Evropski univerzitet Brčko distrikt. Sjednicom je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije, a prisustvovali su predstavnici Sveučilišta „Vitez“, Sveučilišta „Hercegovina“, Internacionalnog univerziteta u Travniku, Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla. Na sjednici je, pored ostalog, usvojeno nekoliko važnih normativnih akata za funkcionisanje Asocijacije, usvojen je Program rada Asocijacije za 2018. godinu i razmotrena je platforma za razgovor sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine gospodinom Adilom Osmanovićem. Univerziteti u privatnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini osnovali su Asocijaciju rektora privatnih univerziteta. Asocijacija je osnovana, između ostalih, s ciljem promovisanja opšte i univerzalne vrijednosti akademizma, promovisanja rada univerziteta u privatnom vlasništvu, unapređenja visokog obrzaovanja u Bosni i Hercegovini, poticanja razvoja nauke i naučnoistraživačkog rada, kao i brojnih drugih ciljeva. Do sada su održane četiri sjednice, prva u Tuzli, zatim u Vitezu, u Međugorju i u Brčkom.

October 2017

Kapitalni doprinos pravnoj nauci

Nedavno je u Kotoru promovisano kapitalno djelo, "Komentar krivičnog zakonika Crne Gore", četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, autora prof. dr Ljubiše Lazarevića, akademika Vesne Vučković i akademika Branka Vučkovića.

Evropski univerzitet izdao prvi udžbenik anatomije čovjeka ikad u Bosni i Hercegovini – otisak.ba

– Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla s ponosom objavljuje vijest da je za potrebe studenata medicine i stomatologije izdao udžbenik Anatomija čovjeka, autora prof. dr. Slobodana Marinkovića. Udžbenik, pored teorijskih razmatranja, sadrži i anatomski atlas. Ovo je prvi udžbenik anatomije sa anatomskim atlasom ikad izdat u Bosni i Hercegovini. Udžbenik je napisan na 611 stranica, od čega se 290 odnosi na teorijska razmatranja, a ostatak čini atlas. U ovoj knjizi su prikazane deskriptivna, topografska i funkcionalna anatomija. Pored toga, naglašene su odgovarajuće estetske vrijednosti pojedinih organa i dijelova tijela, tako da se umjetnička konotacija zapaža kroz čitavu knjigu. Pošto se anatomija ne proučava samo zbog estetskih vrijednosti i naučničke radoznalosti, već kao osnov za razumijevanje funkcionisanja organa i raznih tjelesnih sistema, za bezbjedne hirurške intervencije i za preciznu dijagnostiku, u knjizi je određena pažnja posvećena i kliničkoj anatomiji. Ova knjiga je po mnogo čemu jedinstvena. Naime, jedan je od rijetkih udžbenika anatomije koji sadrži dvojezične anatomske nazive, tj. latinske i engleske, a naravno i one na domaćem jeziku. Pored toga, u svijetu ne postoje ovakvi multidisciplinarni anatomski atlasi koji kombinuju sve relevantne naučne i tehničke postupke i savremene tehnologije: crteže, fotografije, digitalne radove, akrilatne odlivke, histološke metode i radiološke metode. Ovo kapitalno [...]

Prvi u BiH: Evropski univerzitet ‘Kallos’ izdao udžbenik ‘Anatomija čovjeka’ – Tip.ba

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla s ponosom objavljuje vijest da je za potrebe studenata medicine i stomatologije izdao udžbenik Anatomija čovjeka, autora prof. dr. Slobodana Marinkovića. Udžbenik, pored teorijskih razmatranja, sadrži i anatomski atlas. Ovo je prvi udžbenik anatomije sa anatomskim atlasom ikad izdat u Bosni i Hercegovini. Udžbenik je napisan na 611 stranica, od čega se 290 odnosi na teorijska razmatranja, a ostatak čini atlas. U ovoj knjizi su prikazane deskriptivna, topografska i funkcionalna anatomija. Pored toga, naglašene su odgovarajuće estetske vrijednosti pojedinih organa i dijelova tijela, tako da se umjetnička konotacija zapaža kroz čitavu knjigu. Pošto se anatomija ne proučava samo zbog estetskih vrijednosti i naučničke radoznalosti, već kao osnov za razumijevanje funkcionisanja organa i raznih tjelesnih sistema, za bezbjedne hirurške intervencije i za preciznu dijagnostiku, u knjizi je određena pažnja posvećena i kliničkoj anatomiji. Ova knjiga je po mnogo čemu jedinstvena. Naime, jedan je od rijetkih udžbenika anatomije koji sadrži dvojezične anatomske nazive, tj. latinske i engleske, a naravno i one na domaćem jeziku. Pored toga, u svijetu ne postoje ovakvi multidisciplinarni anatomski atlasi koji kombinuju sve relevantne naučne i tehničke postupke i savremene tehnologije: crteže, fotografije, digitalne radove, akrilatne odlivke, histološke metode i radiološke metode. Ovo kapitalno djelo studenti [...]

Potvrđeno iz CIP-a BiH za Otisak: Uskoro na našem spisku i univerziteti iz Brčkog!

Aktuelni šef Odjela za obrazovanje u Vladi Distrikta Senad Osmanović ranije je uputio dopis u kojem je navedeno da oba univerziteta ispunjavaju zakonom predviđene norme. Nakon što je Otisak tražio od Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Mostaru, da mu dostave informaciju zašto se još uvijek na listi visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ne nalaze Evropski i Internacionalni univerzitet, koji egzistiraju u Brčko distriktu, stigao je odgovor iz ove institucije. “Centar je u postupku ažuriranja i izmjene forme i sadržaja informacija o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koji imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, u okviru kojih će biti uvrštene i visokoškolske ustanove sa područja Brčko distrikta BiH.” Aktuelni šef Odjela za obrazovanje u Vladi Distrikta Senad Osmanović ranije je uputio dopis u kojem je navedeno da oba univerziteta ispunjavaju zakonom predviđene norme.