Mediji o nama

/Mediji o nama

April 2017

Informativni časopis STUDENT – Održan peti međunarodni naučni skup na Evropskom univerzitetu

Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljenu u zborniku radova i podijeljeni učesnicima. Na Evropskom univerzitetu u Brčkom dana 7.04.2017. godine održan je peti Međunarodni naučni skup pod nazivom Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Skup su zajedno organizovali Evropski univerzitet Brčko i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Na skupu su učestvovala 173 naučnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope (Rusija, Bjelorusija, Austrija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Crna Gora). Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljeni u zborniku radova i podijeljeni učesnicima. Pozitivan primjer Učesnike skupa je, u ime Brčko distrikta, pozdravio i obratio se šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta gospodin Senad Osmanović, istakavši da, u mnoštvu loših vijesti danas, ovaj međunarodni naučni skup daje jedan pozitivan primjer. Skupu su prisustvovali i brojni predstavnici vlasti i javnog života Brčko distrikta. Ove godine naučnom skupu prisustvovao je i veliki broj naučnika i stručnjaka iz inostranstva: prof. dr. Vladimir Soltanovič Džatijev, šef katedre za krivično pravo Državnog univerziteta za trgovinu i pravo iz Moskve, prof. dr. Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Beča i akademik Evropske akademije Salzburg, prof. dr. Kiril Ševčenko, univerzitetski profesor iz Bjelorusije, prof. dr. Viktor Mišenko i prof. dr. Tatjana Mišenko, univerzitetski profesori [...]

Naša Superžena Vahida Djedović u Brčkom prezentovala svoj 11. naučni rad! – Radiokameleon.ba

U Brčkom je jučer održan naučni skup “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, a jedna od učesnica bila je i naša Superžena Vahida Djedović, koja je prezentovala svoj rad pod nazivom “Sreća i stvaralaštvo”. “Budući da je krajnji cilj svakog od nas da bude sretan, a da bismo bili sretni treba da posjedujemo nekoliko komponenti od kojih je jako važna kreativnost, istraživala sam i kreativnost. Međutim, danas nam mas. mediji strahom ubijaju kreativnost i ljudi su sve više nesretni. Zato sam istraživala, na uzorku od 200 ljudi, da li je sreća povezana sa kreativnošću i da li su sretniji ljudi kreativniji. Također, istraživala sam koliko je sreća povezana sa samopoštovanjem i koliko pozitivne i lijepe riječi utječu na emocionalno raspoloženje ispitanika. Naravno, u odnosu na kontrolnu, eksperimentalna grupa je pokazala značajan napredak što se tiče kreativnosti i samopouzdanja, a samim tim i sreće, u odnosu na kontrolnu grupu”, rekla je Djedović za Kameleon. Uključujući i ovaj, Vahida Djedović, inače psihoterapeutkinja i spisateljica napisala je ukupno 11. naučnih radova. Upoznajte našu Superženu OVDJE.

Crnogorskim sudijama dodijeljena priznanja – Zlatne plakete za Vučkoviće

Predstavnicima Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, crnogorskim sudijama prof. dr Branku Vučkoviću  i prof. dr Vesni Vučković, Evropski univerzitet Brčko -Distrikt  i Evropski univerzitet "Kallos" Tuzzla, 7. aprila dodijelili su zlatne plakete za poseban doprinos razvoju nauke krivičnog prava. Plakete su im na Plenarnoj sjednici uručili rektori ovih univerziteta akademik prof. dr Zoran Milošević i akademik prof. dr Nedeljko Stanković. Vučkovići su istovremeno učestvovali na petom Međunarodnom naučnom skupu koji je, na temu " Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku", održan na Evropskom univerzitetu u Brčkom. Tom prilikom, a na poziv organizatora, oni su podnijeli svoj zajednički referat na temu "Zaštita intelektualne svojine - krivičnopravni i građanskopravni aspekt". Tema skupa je obuhvatila sva naučna polja koja obrađuju  pojedine aspekte rada i stvaralaštva. Učesnici su se saglasili da je tema rada i stvaralaštva bila dugo zapostavljena, te da iako je na području Balkana došlo do značajnih promjena (deindustrijalizacije, iseljavanja stanovništva itd), ovaj prostor bilježi i stalne tendencije da se radom i stvaralaštvom dokaže i odupre besmislu, kako u sportu, tako i na polju kulture i proizvodnje, Na skupu je ukazano na novo sagledavanje rada i stvaralaštva, ali je urađen i svojevrsni "inventar" po ovom pitanju; što se, koliko [...]

Izvor: tip.ba – Foto: Održan peti Međunarodni naučni skup na Evropskom univerzitetu

Na Evropskom univerzitetu u Brčkom dana 7.04.2017. godine održan je peti Međunarodni naučni skup pod nazivom Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Skup su zajedno organizovali Evropski univerzitet Brčko i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Na skupu su učestvovala 173 naučnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope (Rusija, Bjelorusija, Austrija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Crna Gora). Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljeni u zborniku radova i podijeljeni učesnicima. Učesnike skupa je, u ime Brčko distrikta, pozdravio i obratio se šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta gospodin Senad Osmanović, istakavši da, u mnoštvu loših vijesti danas, ovaj međunarodni naučni skup daje jedan pozitivan primjer. Skupu su prisustvovali i brojni predstavnici vlasti i javnog života Brčko distrikta. Ove godine naučnom skupu prisustvovao je i veliki broj naučnika i stručnjaka iz inostranstva: prof. dr. Vladimir Soltanovič Džatijev, šef katedre za krivično pravo Državnog univerziteta za trgovinu i pravo iz Moskve, prof. dr. Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Beča i akademik Evropske akademije Salzburg, prof. dr. Kiril Ševčenko, univerzitetski profesor iz Bjelorusije, prof. dr. Viktor Mišenko i prof. dr. Tatjana Mišenko, univerzitetski profesori iz Rusije, prof. dr. Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i predsjednik Udruženja za krivično pravo [...]

BRČKO: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP NA EVROPSKOM UNIVERZITETU – RAD I STVARALAŠTVO U XXI VIJEKU

Evropski univerzitet Brčko distrikta i Evropski univerzitet Kallos Tuzla stali su iza organizacije petog Međunarodnog naučnog skupa na temu "Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku". Na ovom skupu svoje radove su prezentovali stručnjaci iz BiH i inostranstva. Organizatori su istakli da tema koja je obrađena na ovom skupu nije bila naučni problem od raspada Jugoslavije. Rad i stvaralaštvo su postali marginalna tema te je njihov stav da je krajnje vrijeme da se ovakva situacija krene mijenjati. "Da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika, što smo i učinili", rekao je prof. dr Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH. Učešće na ovom naučnom skupu uzeli su stručnjaci iz BiH, Rusije, Bjelorusije, Grčke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Njihovi radovi su stub zbornika koji je objavljen, a svaki od njih tretira pomenutu temu iz svog ugla djelovanja. "Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada i smatraju da se nazadovalo", rekao je prof. dr Kiril Ševčenko, Minsk, Bjelorusija. "Za nas je jako važno da ljudi u BiH [...]

Naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”

Evropski univerzitet Brčko distrikta i Evropski univerzitet Kallos Tuzla stali su iza organizacije petog Međunarodnog naučnog skupa na temu “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”. Na ovom skupu svoje radove su prezentovali stručnjaci iz BiH i inostranstva. Organizatori su istakli da tema koja je obrađena na ovom skupu nije bila naučni problem od raspada Jugoslavije. Rad i stvaralaštvo su  postali marginalna tema  te je njihov stav da je krajnje vrijeme da se ovakva situacija krene mijenjati. “Da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika što smo i učinili” rekoa je prof.dr. Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH. Učešće na ovom naučnom skupu uzeli su stručnjaci iz BiH, Rusije, Bjelorusije, Grčke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Njihovi radovi su stub zbornika koji je objavljen, a svaki od njih tretira pomenutu temu iz svog ugla djelovanja. “Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada i smatraju da se nazadovalo” rekoa je prof.dr. Kiril Ševčenko, Minsk, Bjelorusija. “Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon [...]

Evropski univerzitet : Održan peti Međunarodni naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku”

Peti Međunarodni naučni skup na temu “Rad i stvaralaštvo u 21. vijeku” održan je danas u Brčkom u organizaciji Evropskog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta “Kallos” iz Tuzle. Skupu je prisustvovalo više od stotinu stručnjaka iz BiH i inostranstva, koji su predstavili svoja naučna dostignuća iz oblasti rada i stvaralaštva. Profesori sa Evropskog univeziteta smatraju da tema ovog naučnog skupa,  nije bila naučni problem  još od raspada Jugoslavije, zbog čega je osnovni cilj ovog skupa analiza te problematike, kao i poređenje Bosne i Hercegovine sa zemljama regiona i Evrope. “Odlučili smo da napravimo svojevrsnu analizu, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika što smo i učinili” rekao je prof. dr Zoran Milošević, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta. Objavljeni zbornik Evropskog univerziteta baziran je, između ostalog i na naučnim radovima koji su današnji gosti predstavili. Okupljeni su stručnjaci iz Rusije, Grčke, Bjelorusije, Austrije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Među prisutnima je bio i prof. dr Volfgang Rorbah iz Austrije. On ističe da jedino  saradnja između zemalja Evropskog kontitenta može doprinijeti boljoj budućnosti nauke na ovim prostorima. Skupu su pristustvovali i zvaničnici iz Vlade Brčko [...]

Ebrcko.net – Peta naučna konferencija Evropskog univerziteta (FOTO)

U organizaciji Evropskog univerziteta u Brčkom je danas održana Peta naučna konferencija na temu „Rad i stvaralaštvo u 21-om vijeku“.  Naučne radove dostavilo je više od stotinu autora iz sedam evropskih zemalja. Vrijeme društvenih promjena i promjena u sferi odnosa rada i kapitala marginalizovalo je rad i stvaralaštvo pa su istraživanja na poziv iz Evropskog univerziteta svojevrsna inventuru stanja koje je radilo više od stotinu naučnih radnika s eminentnih univerziteta u sedam evropskih zemalja, rekao je dekan ove visokoškolske ustanove prof. dr Zoran Milošević. Među brojnim autorima je i akademik Volgang Rorbah s Evropske akademije u Salzburgu, čiji rad je usmjeren na zdravstvenu ekonomiju i, kako je rekao, „ neophodnost povezivanja cijele Evrope u sučeljavanju s činjenicom da produženi ljudski vijek diktitra i veća ulaganja za unapređenje zdravstva“. Svi prispjeli radovi objavljeni su u posebnom zborniku a učesnici Konrferencije su bili u prilici i da neposredno čuju izlaganja, ocjene i zaključke jednog broja prisutnih autora. izvor: ebrcko.net

Studenti i profesori EUB-a učestvovali na kongresu u Hrvatskoj

Studenti i profesori Evropskog univerziteta Brčko učestvovali su ove godine na VIII Kongresu Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), koji je održan od 9.03. do 12.03.2017. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg kongresa je bolesnik s bolestima mokraćnog sustava i postoji li poveznica poremećaja funkcije srca i bubrega. Predsjednica DNOOM-a prof. dr. Biserka Bergman Marković kazala je da je prvi puta ove godine otvoren i Kongres medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je predsjednik prof. dr. Rudika Gmajnić. Kongres je, između ostalog, obilovao i nizom praktičnih radionica, koje su jako dobro posjećene. Član Znanstvenog odbora ovog Kongresa je prof. dr. Rudika Gmajnić, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta, a članovi Počasnog znanstvenog odbora Kongresa su prof. dr. Azijada Beganlić i doc. dr. Sanda Pribić, profesorice Univerziteta. U okviru Znanstvenog programa, rad na temu Akutne upale bolesti mokraćnog sustava, izložila je doc. dr. Sanda Pribić, dok je prof. dr. Rudika Gmajnić izložio zaključke do kojih je došao prilikom istraživanja na temu Cost-benefit liječenja akutnih infekcija mokraćnog sustava. Učesnik Okruglog stola na temu Edukacija medicinskih sestara/tehničara bio je prof. dr. Rudika Gmajnić, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka. Na Kongresu medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti svoje izlaganje imale su studentice Sestrinstva Evropskog univerziteta. Tako je [...]

January 2017

FOTO: ŠESTA GODIŠNJICA RADA EVROPSKOG UNIVERZITETA U BRČKOM

Evropski univerzitet Brčko distrikta BiH danas je upriličio Svečanu akademiju povodom obilježavanja šeste godišnjice svog rada. Univerzitet godišnjicu slavi na dan kada je prije šest godina dobio dozvolu za rad. Na današnjoj Svečanoj akademiji su uručene diplome studentima sva tri ciklusa. "Danas smo podijelili šest doktorskih diploma, 25 magistarskih i imamo 65 diplomaca", kazao je u izjavi medijima Nedeljko Stanković, predsjednik Vijeća Univerziteta. Rektor Univerziteta Zoran Milošević je napomenuo da je prva godina studiranja besplatna, što je rijetkost među visokoškolskim ustanovama, te znači veliku pomoć studentima koji se nisu u mogućnosti samo finansirati. "Mi smo sve ovo vrijeme gradili našu instituciju, naš Univerzitet, i ove godine smo doživjeli da naša četiri profesora dobiju i zvanje akademika", istakao je on. "Mala intelektualna sila" Evropski univerzitet ima 200 doktora nauka u raznom statusu, po čemu su, kako tvrde, mala intelektualna sila. "Da bi bili priznat doktor treba raditi na naučnim radovima, učestvovati na međunarodnim konferencijama, dati doprinos da od onog za šta ste doktorirali ima korist i društvena zajednica. Oni koji imaju dvoumljenja da li se upisati na privatne fakultete ja bih im to toplo preporučio, jer profesori na Evropskom univerzitetu posvećuju dosta pažnje svim studentima", kazao je Izudin Šarić, portparol Ministarstva unutrašnjih [...]