Evropski univerzitet

  1. Prizemlje
  2. Studentska sluzba
  3. Kafeterija
  4. Kabinet fizike
  5. Kabinet stomatologije
  6. Kabinet III
  7. Laboratorija
  8. Kabinet za saobraćaj
  9. Sudnica
  10. Veliki amfiteatar
Prizemlje
Blok A  Blok B 
Studentska služba Kabinet hemije i farmacije
Veliki amfiteatar Kabinet XII
Kabinet muzičkog obrazovanja Kabinet XI
Mali amfiteatar Kabinet XIV
Kabinet informatike Kabinet za sport
Kabinet geodezije Kabinet za forenziku
Kabinet II Kabinet XIII
Kabinet prava – Sudnica Kabinet anatomije
Kabinet III Kabinet fizioterapije i radne terapje
Kabinet za saobraćaj Kabinet XV
Ortopan-protetika
Kabinet stomatologije
Kabinet fizike
Kabinet XVI
Prvi sprat
 
Kabinet IV Kabinet IX
Kabinet V Kabinet X
Kabinet VI Kabinet XI
Kabinet VII Kabinet XII
Kabinet VIII Kabinet XIII
Kancelarija dekana Ekonomskog fakutleta Kancelarija šefa studentske službe
Drugi sprat – kancelarije
Rektor Prorektora
Predsjednika Savjeta Univerziteta Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka
Dekan Pravnog fakulteta Generalni sekretar
Biblioteka Tehnička podrška
Treći sprat 
Dekan Pedagoškog fakulteta
Dekan Tehničkog fakulteta
Dekan Fakulteta političkih nauka