Planovi i programi studijskih programa II ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu

 

II ciklus – Magistar pedagogije

II ciklus – Magistar razredne nastave sa defektologijom
II ciklus – Istorija
II ciklus – Matematika i fizika
II ciklus – Informatika i tehnika

II ciklus – Geografija