Planovi i programi studijskih programa II ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih nauka

 
II ciklus – Sportski trener
II ciklus – Sestrinstvo
II ciklus – Sanitarni inženjering
II ciklus – Radiologija
II ciklus – Menadžment u sportu
II ciklus – Fizioterapija i radna terapija