Doc.dr Kojo Simić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13776″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Doc. dr Kojo Simić, docent
 • Rođen 08.03.1957. Pelagićevo, BiH
 • Završen fakultet : Pedagoški fakultet Bijeljina
 • Magistratura : FF PaleTema : Tradicionalno i moderno u ocjenjivanju učenika
 • Doktorat : Pedagoški fakultet Evropski univerzitet BrčkoTema: Vrednovanje ishoda školskog učenja u kontekstu sistemske didaktičke teorije u nastavnoj praksi
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Rođen sam 08. marta 1957. godine u Pelagidevu. Osnovnu školu sam pohađao u rodnom mjestu, a srednju u Beogradu. Višu školsku spremu sam stekao u Tuzli – Pedagoška akademija smijer razredna nastava. Pedagoški fakultet sam završio u Bijeljini i stekao zvanje profesor razredne nastave. Postdiplomske studije na temu „Tradicionalano i moderno u ocjenjivanju učenika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu završio sam 2006. godine, te stekao naučni stepen magistra pedagoških nauka. Na pomenutom studiju položio sam sve ispite sa 9,11 prosječnom ocjenom. Moje opredjeljenje za ovo zvanje uveliko je motivisano željom da dostignem visok stepen obrazovanja u struci i da stečena znanja prenesem u praksu. Time smatram da bih dao svoj lični doprinos u primjeni pedagoških znanja kako bi ona našla svoje mjesto u oblasti obrazovanja. Nisam se želio zaustaviti na ovom stepenu zvanja radi mojih ambicija da idem dalje, a to je dostizanje najvišeg stepena zvanja u ovoj oblasti. Doktorsku disertaciju na temu „Vrednovanje ishoda školskog učenja u kontekstu sistemske didaktičke teorije u nastavnoj praksi“ odbranio sam na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt BiH, dana 11.12.2014. godine, te stekao akademsko naučno zvanje doktora pedagoških nauka. Oko dvadeset godina sam izvodio nastavu u učionici, a u raznim sredinama. Radedi u nastavi uvijek sam težio da pratim promjene koje se odnose na vaspitno obrazovnu oblast, a što smatram kao veoma važan segment društva i sve te promjene na najcjelishodniji način utkao u svoju praksu. Radedi u razredu pripremao sam i održao više oglednih predavanja kako za učenike, tako i za nastavnike. Pored direktnog rada u nastavi obavljao sam i poslove školskog pedagoga. Trenutno radim na radnom mjestu direktora JU Trede osnovne škole u Brčkom.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Tradicionalno i moderno u ocjenjivanju učenika – magistarski rad, Istočno Sarajevo, FF, novembar, 2006.
 • 2. Vrednovanje ishoda školskog učenja u kontekstu sistemske didaktičke teorije u nastavnoj praksi – doktorska disertacija, Evroprski univerzitet Brčko distrikt BiH, Pedagoški fakultet, decembar 2014. godine.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Osnove metodike nastave; Izdavač: Evropski univerzitet Brčko distrikt, februar 2015. godine.

Pedagoško-metodički priručnik za nastavnike sa prijedlogom elektronske forme nastavne pripreme; Izdavač: Vlada Brčko distrikta BiH, 2011.godine.

Naučni radovi

 • 1. Problematizacija tradicionalnog i modernog ocjenjivanja; Didaktički putokazi – Časopis za nastavnu teoriju i praksu br.42, mart 2007.godine.
 • 2. Bitne komponente pri izvoĎenju zaključnih ocjena kao dio rješenja problematike tradicionalnog i modernog ocjenjivanja; Didaktički putokazi – Časopis za nastavnu teoriju i praksu br.45, decembar 2007.godine.
 • 3. Deskripcija profila i elemenata tradicionalnog i modernog u ocjenjivanju; Nova škola – Časopis za unapreĎenje nastave br. 4-5; Pedagoški fakultet Bijeljina, 2007.godine.

Naučni skupovi, konferencije

 • Stavovi učenika o interaktivnom učenju; Zbornik radova – Međunarodni naučno-stručni skup kulturni identitet u digitalnom dobu; FF Zenica, april 2014.godine. 2.
 • Realizacija rada škola u uslovima prirodnih katastrofa; Treći međunarodni naučni skup; Evropski univerzitet Brčko distrkt, mart 2015.godine.
 • Uticaj migracija u XXI vijeku na prirodni priraštaj stanovništva- uzroci i posljedice; Evropski univerzitet Brčko distrikt, mart 2016.godine.

Projekti

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]