Ilija Grgić
 • Doc. dr Ilija Grgić, docent

 • Rođen 16.04.1966. Donji Svilaj, BiH

 • Završen fakultet : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Magistratura : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,

  Tema : Specifičnosti geodetske osnove u tunelogradnji

 • Doktorat : Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

  Tema: Teorijska i empirijska analiza specifičnih položajnih i visinskih mreža u graditeljstvu

Biografija

Rođen 16. travnja 1966. godine u Donjem Svilaju, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađao od 1972.-1980. godine te srednju od 1980.-1984. Na geodetskom fakultetu magistrirao 2003. te doktorirao 2011. Godine. U Njemačkoj radi od 1992. do 1997. godine u INGENIEURBÜRO «JOSEF NUSKO» na različitim projektima iz područja inţenjerske geodezijekao što su izgradnja novog poslovnog objekta «Vereinten Versicherungen», izgradnja novog sajmišnog kompleksa «Neue Messe» u Münchenu, izgradnje novog fakulteta za nuklearnu fiziku u Garchingu, itd. U Republici Hrvatskoj radi u Zavodu za fotogrametriju, Zagreb, od 1998. do 2003. godine uglavnom na poslovima izgradnje moderne cestovne infrastrukture. Od 2003. do 2010. godine radi u Hrvatskom geodetskom institutu na projektima u svezi s uspostavom i odrţavanjem nacionalnih geodetskih mreţa. U Drţavnoj geodetskoj upravi gdje radi od 2010. godine nastavlja s radom na projektima nacionalnih geodetskih mreţa te od 2012. godine sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za uspostavu i odrţavanje drţavne granice kao i u pripremama hrvatskog stajališta u arbitraţnim postupcima kojima se rješavaju granični sporovi.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Bašić, Tomislav.
 • Optimisation of the new Croatian fundamental levelling network. // Survey review. 45 (2012) , 330; 166-173
 • Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Marjanović- Kavanagh, Radovan.
 • Die Anbindung der kroatischen Inseln an das Festland in einem einheitlichen Höhensystem. // Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. 121 (2014) , 2; 53-63
 • Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Šljivarić, Marko.  Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnji. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (2014) , 2; 89-104
 • Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav.
 • Prijedlog dopune gravimetrijske mreže 0. reda Republike Hrvatske. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (2014) , 91; 17-32
 • REPANIĆ, Marija, GRGIĆ, Ilija, BAŠIĆ, Tomislav.
 • Prijedlog gravimetrijske kalibracijske baze Republike Hrvatske. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 67 (90) (2013) , 2; 93-106
 • GRGIĆ, Ilija, BAŠIĆ, Tomislav, MARKOVINOVIĆ, Danko.
 • Utjecaj konfiguracije reljefa na preciznost geodetskih mjerenja. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 66 (89) (2012) , 4; 231-244
 • Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Bjelotomić, Olga; Liker, Mihajla; Markovinović, Danko; Bašić, Tomislav.
 • Preliminary works on Creation of the New Croatian Geoid Model HRG2009. // Bollettino di Geodesia e Scienze Affini. LXIX (2010) , 2-3; 165-177
 • Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav.
 • Analysis of Recent Global Geopotential Models Over the Croatian Territory. // International Association of Geodesy Symposia. 135 (2010) ; 283-288
 • Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Liker, Mihajla; Bašić, Tomislav; Barišić, Bojan; Repanić Marija.
 • Current Status of Gravity Measurements in the Republic of Croatia with the
  Fundamental Gravity Network Finalization Project. // International Association of Geodesy Symposia. 133 (2008) ; 169-176
 • Grgić, Ilija; Kapović, Zdravko; Šabić Grgić, Nataša.
  Primjena GPS-a na uspostavi geodetske osnove za potrebe tunelogradnje. //
  Geodetski list. 61 (84) (2007) , 2; 113-127

Naučni skupovi, konferencije

 • GRGIĆ, Ilija; JURIĆ, Mirjana; KRŠULOVIĆ, Davor.
  Stanje u katastru duž hrvatsko-slovenske granice // Peti hrvatski kongres o katastru s
  međunarodnim sudjelovanjem / MEDAK, Damir ; REZO, Milan ; ZRINJSKI, Mladen (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2014. 141-154
  • Grgić, Ilija; Malović, Ivan; Kapović, Zdravko.
  Experimental measurements on the business tower ”Zagrepčanka” // INGEO 2011 –
  Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying
  • Grgić, Ilija; Lučić, Maro:; Kršulović, Davor; Babić, Elizabeta; Malović, Ivan.
  Preliminary project of the height system reconstruction in the Republic of Croatia //
  EUREF Symposia – Meetings, Presentations & Resolutions, 2011
  • Bjelotomić, Olga; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav.
  Prefatory accuracy of leveling figure closure by combined measurements of
  trigonometric and geometric leveling // Proceedings of the 5th International Conference on
  Engineering Surveying – INGEO 2011 / Kopačik, Kyrinović, Roić (ur.). Hrvatska, 2011. 185-
  195
  • Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Kršulović, Davor.
  The Appliance of the Trigonometric levelling on the long distances // EUREF Symposia
  – Meetings, Presentations & Resolutions, 2010.
  • Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Bašić, Tomislav; Grgić, Ilija; Liker, Mihajla; Lučić,
  Maro.
  Differential Sea Level Measurement : Solution for Croatian Islands Height Datum //
  Proceedings of the IAG Commission 1 – Reference Frames, Subcommission for Europe,
  EUREF 2008 Symposium
  • Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Bašić, Tomislav; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Liker,
  Mihajla.
  Fundamental gravity network of the Republic of Croatia in the function of control and
  improving of national and European geoid model // Proceedings of the IAG Commission 1
  – Reference Frames, Sub-commission 1.3a Europe (EUREF), Publication No. 17 “Report on
  the Symposium of the IAG Sub-commission 1.3a Europe (EUREF) held in London, 6-9 June
  2007” / Torres, J.A. ; Ihde, J. ; Hornik, H. (ur.)
  • Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Bašić, Tomislav; Liker, Mihajla; Barišić,
  Bojan.
  Height transmission from mainland to the island Rab in the Republic of Croatia //
  Proceedings of the IAG Commission 1 : Reference Frames, Subcommission for Europe
  (EUREF 2008) Symposium / Ihde, J. ; Hornik, H.
  • Repanić, Marija; Barišić, Bojan; Grgić, Ilija; Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Bašić,
  Tomislav.
  Extension of the Croatian fundamental gravity network to the north Adriatic islands // .
  • Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Liker, Mihajla; Lučić,
  Maro; Markovinović, Danko.
  Gravity measurements on the territory of the Republic of Croatia – past, current and
  future gravity networks // Proceedings of the IAG International symposium on terrestrial
  gravimetry : static and mobile measurements (TG-SMM2007) / Peshekhonov, Vladimir G.
  (ur.)
  • Grgić, Ilija; Bačić, Ţeljko; Liker, Mihajla.
  Status VRS sustava i servisi u okruženju // Zbornik radova Prvog kongresa o katastru u
  BiH / Lesko, Ivan (ur.). Mostar : Geodetsko društvo Herceg-Bosne, 2007. 69-80
  • Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Hećimović, Ţeljko.
  Realization of EUVN densification project in the Republic of Croatia // Proceedings of
  the Symposium of the IAG Section I (Positioning), Commission X (Global and regional
  geodetic networks), Subcommission for Europe (EUREF), Publication No. 16 / Torres, J.A. ;
  Hornik, H. (ur.)
  • Grgić, Ilija; Bašić, Tomislav; Repanić, Marija; Lučić, Maro; Barišić, Bojan; Liker,
  Mihajla.
  Primjena servisa za satelitsko pozicioniranje u katastru nekretnina // Zbornik radova
  Prvog kongresa o katastru u BiH / Lesko, Ivan (ur.).Mostar : Geodetsko društvo Herceg-
  Bosne, 2007. 81-91
  • Grgić, Ilija, Barišić, Bojan, Liker, Mihajla.
  Status of the EUVN and EUVN_DA projects in Croatia // Sub-commission for Europe
  (EUREF), Publication No. 15 / Torres, Joao Agria, Hornik, Helmut (ur.). Hećimović, Ţeljko,
  Barišić, Bojan, Grgić, Ilija.
   Hećimović, Ţeljko, Barišić, Bojan, Grgić, Ilija.
  European Vertical Reference Network (EUVN) Considering CHAMP and
  GRACE-Gravity Models // Proceedings of the Symposium of the IAG
  Subcommission for Europe (EUREF) / Torres, J.A. ; Hornik, H. (Eds.). Frankfurt am
  Main : Bundesamt fuer Kartographie und Geodasie , 2004. / Torres, Joao Agria,
  Hornik, Helmut (ur.)
   Grgić, Ilija, Rezo, Milan, Šabić Grgić, Nataša.
  Specifičnosti geodetske osnove i mjernih metoda u
  graditeljstvu // Neiskorišteni potencijali geodezije, Napuštena i nova područja
  djelovanja. 2013. 105-112
   Šabić Grgić, Nataša, Grgić, Ilija, Šljivarić, Marko.
  Primjena geodezije u industriji // Neiskorišteni potencijali geodezije, Napuštena i
  nova područja djelovanja. 2013. 15-21.
   Grgić, Ilija, Bašić, Tomislav.
  Rekonstrukcija visina nivelmanskog vlaka na poluotoku Pelješcu // Hrvatska
  geodezija u Europskoj uniji.79-87.
   Grgić, Ilija; Kršulović, Davor; Malović, Ivan.
  Položajno i visinsko određivanje orijentacijskih točaka – stanje u praksi // GIS,
  fotogrametrija i daljinska istraživanja u službi geodezije i geoinformatike /
  Markovinović, Danko (ur.). Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inţenjera
  geodezije, 2010. 187-195.
   Grgić, Ilija; Kršulović, Davor; Malović, Ivan; Šabić Grgić, Nataša.
  Utjecaj servisa za satelitsko pozicioniranje na održavanje polja stalnih
  geodetskih točaka. // GIS, fotogrametrija i daljinska istraživaja u službi geodezije i
  geoinformatike / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih
  inţenjera geodezije, 2010. 165-173.
   Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Repanić, Marija; Kršulović, Davor.
  Primjena CROPOS servisa u određivanju elipsoidnih visina // Zbornik radova 4.
  hrvatskog kongresa o katastru / Medak, D. ; Pribičević, B. ; Delak, J. (ur.). Zagreb :
  Hrvatsko geodetsko društvo, 2010. 237-252
   Grgić, Ilija; Kapović, Zdravko; ŠabićGrgić, Nataša.
  Varijacije mikromreže u svrhu uspostave geodetske osnove za potrebe
  tunelogradnje. // Geodezija i geoinformatika u projektiranju, izgradnji i upravljanju
  državnom komunalnom infrastrukturom / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb, 2009.
  57-64.
   Barišić, Bojan; Repanić, Marija; Grgić, Ilija; Liker, Mihajla; Lučić, Maro; Bašić,
  Tomislav.
  Gravimetrijska mreža II. reda Republike Hrvatske // Zbornik radova I. simpozija
  ovlaštenih inženjera geodezije : Hrvatska geodezija – izazovi struke u 21. stoljeću /
  Markovinović, Danko (ur.). Zagreb : HKAIG – Razred inţenjera geodezije, 2008.
  190-199.
   Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Lučić, Maro; Barišić, Bojan; Liker, Mihajla; Bašić,
  Tomislav.
  Prijenos visina s kopna na otoke sjevernog Jadrana // Zbornik radova I.
  simpozija ovlaštenih inženjera geodezije : Hrvatska geodezija – izazovi struke u 21.
  stoljeću / Markovinović, Danko (ur.).
  Zagreb : HKAIG – Razred inţenjera geodezije, 2008. 200-214.
   Šabić, Nataša; Grgić, Ilija; Barišić, Bojan.
  Geodetska mjerenja na praćenju geometrijskog oblika građevine // Zbornik
  radova I. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije : Hrvatska geodezija – izazovi
  struke u 21. stoljeću / Markovinović, Danko (ur.). Zagreb : HKAIG – Razred inţenjera
  geodezije, 2008. 10-21.
   Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Bašić, Tomislav.
  Primjena GNSS tehnologije u inženjerskim geodetskim radovima // Zbornik
  radova Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem (SIG
  2007) / Novaković, Gorana (ur.). Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2007. 243-
  250.
   Grgić, Ilija; Barišić, Bojan; Šabić Grgić, Nataša.
  Primjena inženjerske geodezije u visokogradnji // Zbornik radova Simpozija o
  inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem (SIG 2007) / Novaković,
  Gorana (ur.). Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2007. 13-20.
   BARIŠIĆ, Bojan, VILIBIĆ, Ivica, GRGIĆ, Ilija.
  Metodologija određivanja crte srednjih viših visokih voda // Treći kongres o
  katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova. 2005. 351-358.
   GRGIĆ, Ilija, LEMAJIĆ, Slavko, BARIŠIĆ, Bojan.
  Visinska kontrola geodetskih i kartografskih proizvoda u procesu topografske
  i katastarske izmjere // Treći kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem,
  Zbornik radova. 2005. 337-344.
   Lemajić, Slavko, Miloš, Višnja, Grgić, Ilija.
  Kontrola Kvalitete DOF-a u procesu katastarske izmjere // Treći kongres o
  katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova. 2005. 327-336.
   Tisanić, Goran, Pandţa Mladen, Grgić, Ilija.
  Usporedba koordinata i visina trigonometrijskih točaka starog i novog
  datuma // Državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustavi. 1999. 241-
  248.
   Grgić, Ilija; Lučić, Maro; Malović, Ivan; Kršulović, Davor; Bašić, Tomislav.
  Statika ili VRS? // 2. CROPOS konferencija – Zbornik radova / Bašić, Tomislav ;
  Marjanović, Marijan ; Markovinović, Danko (ur.). Zagreb, 2011. 137-145
   Grgić, Ilija; Bjelotomić, Olga; Repanić, Marija; Lučić, Maro; Bašić, Tomislav.
  CROPOS u funkciji velikih geodetskih projekata // 1. CROPOS konferencija –
  Zbornik radova / Marjanović, Marijan (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo i Drţavna geodetska uprava, 2009. 75-86
   Lučić, Maro; Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Bjelotomić, Olga.
  Izvješće o radu permanentnih EPN GNSS stanica u Republici Hrvatskoj // 1.
  CROPOS konferencija – Zbornik radova / Marjanović, Marijan (ur.). Zagreb :
  Hrvatsko geodetsko društvo i Drţavna geodetska uprava, 2009. 105-116.

Projekti

 • • Projekt mreţe tunela Sveti Rok
  • Projekt mreţe tunela Plasina
  • Revizija nivelmanskih poligona
  • Odrţavanje Osnovne gravimetrijske mreţe
  • Prijenos Osnovne gravimetrijske mreţe na otoke
  • Odrţavanje permanentnih GPS stanica Osijek i Dubrovnik
  • Projekt obnove visinskog referentnog sustava Republike Hrvatske
  • Nivelmanska mreţa na otocima
  • Projekt uspostave Gravimetrijske mreţe II. reda
  • Model geoida HRG2009
  • Rekonstrukcija visina repera u nivelmanskom vlaku 1006 na poluotoku Pelješcu
  • Projekt Europske vertikalne mreţe (EUVN_DA)
  • Studija o stanju i prijedlog za dopunu gravimetrijske mreţe 0. reda i gravimetrijske kalibracijske
  baze Republike Hrvatske

Ostalo

Grgić, Ilija; Miletić Drder, Mira.
Digitalizacija građe Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK u funkciji određivanja granične
crte Republike Hrvatske // 4. Festival digitalizacijskih projekata (pozvano predavanje).