Dušan Lukić
 • Doc. dr Dušan Lukić, docent

 • Rođen 20.10.1961.godine

 • Završen fakultet : Pravni fakultet – Novi Sad

 • Magistratura : Fakultet za poslovne studije – Beograd

  Tema : Uticaj benčmarkinga na upravljanje razvojem preduzeća u oblasti vodosnabdevanja

 • Doktorat : Zajednički program doktorskih studija Fakulteta za poslovne studije i Fakulteta za medjunarodnu ekonomiju – Beograd;

  Tema:  Integrativni lanac snabdevanja kao razvojni koncept organizacija vodosnabdevanja

Biografija

U toku radne karijere obavljao poslove: Pripravnika i Samostalnog stručnog saradnika u Organima uprave Skupštine opštine Sombor, Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i Člana Izvršnog veća Skupštine opštine Sombor, Predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Sombor, Direktora JKP „Vodokanal“ Sombor, Pomoćnika direktora za investicije i Pomoćnika direktora za upravljanje sistemom kvaliteta u JKP „Vodokanal“ Sombor, Generalnog direktora „Somborputevi“ a.d. Sombor, Savetnika za ekonomske i pravne poslove u „Somborelektro“d.o.o. Sombor. Aktivno učestvovao u radu upravnih odbora Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Srbije, radnim telima Stalne konferencije gradova i opština Srbije. Oženjen, živi u Somboru, u braku sa suprugom, i jednim detetom. Završio pravni fakultet 1986., master studije 2008., a doktorirao 2012. godine. Odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikt, broj: 212-6/2014 od 26. septembra 2014. godine, biran u naučno nastavno zvanje docenta, za naučnu oblast Društvene nauke, naučno polje Ekonomske nauke, užu naučnu oblast Ekonomija.

Bibliografija

Monografije

1. „ASET MENADŽMENT“, iLearn, Beograd, 2016.,

2. „OSNOVE MENADŽMENTA VODOVODA“, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, 2014.,

3. „VODOKANAL 50 GODINA U SLUŽBI KORISNIKA“ , KC „Laza Kostić“, Sombor, 2011.,

4. „OKTOBARSKA NAGRADA SOMBORA 1962-1996 DOBITNICI I NJIHOVO VREME“ , KC „Laza Kostić“, Sombor, 2010.,

5. „VODOSNABDEVANJE – RAZVOJNE MOGUĆNOSTI I PRIMENA BENČMARKINGA,“ „MEMORIJA“, SOMBOR, 2008.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

„ORGANIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA“, Čikoš group, Subotica, 2012.

Naučni radovi

Naučni skupovi, konferencije

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

1. „Optimizacija vodosnabdevanja restrukturiranjem“, Medjunarodna konferencija Zemlje u tranziciji i voda kao faktor stabinosti, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, WSDAC Centar za vode za održivi razvoj i prilagodjavanje klimatskim promenama pod pokroviteljstvom UNESCO, JKP „BVK“ Beograd, Beograd, 2016.,

2. „Konjuktura vode u uslovima klimatskih promena“, XII Regionalna konferencija Zbornik radova EnE16-ENV.net: Klimatske promene i održivo korišćenje prirodnih resursa, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, ISBN 978-86-89961-05-8, strana 78-83, Beograd, 2016.,

3. „Poslovanje organizacije vodosnabdevanja u uslovima klimatskih promena“ , Zbornik radova sa trećeg medjunarodnog naučnog skupa „Katastrofe, prevencija i saniranje posledica“, tom II, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, ISBN 978-99955-99-00-3, strana 400-4012, Brčko 2015.,

4. „Management Options for Drinking Water Source Vulnerability Reduction – Water Supply System Organization Aspects“, Vulnerability of Water Resources under Climate Change Final Conference Waidhofen, Austria, 2014.,

5. „Upravljanje poslovnim procesima i inovativnost organizacije“, Zbornik radova na XVI internacionalnom naučnom skupu SM2011, 7., Ekonomski fakultet, Subotica, 2011.

IV. RADOVI

1. “Integrativni lanac snabdevanja kao model poslovanja organizacija vodosnabdevanja”, Časopis “Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici”, Vol. 48, ISSN 0350-2120, broj 28, strana 371-382, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakulteta u Subotici, Subotica, 2012.,

2. “Sewage Purification Business Process Management”, Management Information Systems, The International Scientific Journal, Vol. 6 No. 3. 2011., p. 008-013, University of Novi Sad Faculty of Economics Subotica Serbia and University of Economics in Bratislava Faculty of Economics Informatics Bratislava, Slovakia, 2011.

Projekti

 • 1. WateSupply and Sanitation Adriatic Coast V – Inception Phase, Republika Crna Gora, Ulcinj, 2014.,
 • 2. Strategija organizovanja vodosnabdevanja Grada Sombora, Sombor, 2015.

Ostalo