Branimir Marjanović
  • Doc. dr Anka Bulatović, docent

  • Rođena 12.05.1962. Donji Žabar, BiH

  • Završen fakultet : Ekonomski fakultet Brčko

  • Magistratura : Fakultet za uslužni biznis Novi Sad

    Tema : „BAZEL II: Neophodna osnova upravljanja bankarskim biznisom“

  • Doktorat : Evropski Univerzitet Brčko

    Tema: „Revizijski izvještaj sa aspekta primjene međunarodnih računovodstvenih standarda“

Biografija

Anka Bulatović je od 1988. – 1992. godine radila u OOUR „Nova Trgovina“ u Orašju kao šef računovodstva, a u periodu od 1992. – 1994. godine u Službi društvenog knjigovodstva Filijala Brčko kao viši inspektor. U periodu od 1994. – 1997. godine u Službi društvenog knjigovodstva Filijala Brčko kao šef inspekcije i kontrole, a u periodu od 1997. – 2001. godine u Razvojnoj banci AD Banja Luka, Filijala Brčko kao šef odjeljenja sredstava i plasmana. U periodu od 2001. – 2013. godine obavljala je poslove direktora Nove Banke AD, Filijala Brčko, a od 2013. – 2014. godine radila je kao šef agencije Nove Banke AD Banja Luka, Filijala Brčko i u periodu 2014. – 2015. godine obavljala poslove direktora Bobar Banke AD Bijeljina, Filijala Brčko. 2013. godine izabrana u zvanje docenta za naučnu oblast Računovodstvo i revizija na Evropskom Univerzitetu u Brčkom. Trenutno obavlja poslove v.d. dekana Ekonomskog fakulteta na EUBD. Obavlja dužnost predsjednika Skupštine Saveza računovođa i revizora Brčko Distrikta, član je Komisije za računovodstvo i reviziju BiH. Posjeduje Certifikat ovlaštenog računovođe od 1998.godine, zatim Certifikat za procjenjivača ekonomske struke i posjeduje lic encu vještaka ekonomske struke.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Nićin Nevenka, Anka Bulatović (2014.), Upravljačko Računovodstvo, EUBD, Brčko

Naučni radovi

Naučni skupovi, konferencije

  • II međunarodni naučni skup „Pravo i izazovi XXI vijeka“ na temu korupcija, EUBD, Brčko, tema rada „Greške i nezakonite radnje u računovodstvu“

Projekti

Ostalo