Rezultati ispita

/Rezultati ispita

Rezultati ispita – prof. dr Pašaga Muratović

Menađžment građevinskih preduzeća 1.002/16--ght----5 2.026/16--gro----6 3.040/16--gro----5 Održavanje objekata 1.086/14--gro----6 2.040/16--gro----5 3.038/16--gro----8 4.029/16--gro----9 Statika konstrukcija  1.021/16--ar----5 2.023/16--gro----5 Otpornost materijala  1.012/15--gro----6 2.023/16--gro----5  3.045/14--gro----6 4.005/15--ar------5 5.001/15--gro----5 6.021/15--gro----5 7.028/15--ght-----8 8.026/16--gro----5  9.037/15--ar------9 10.021/14--ar-----5 11.010/14--ar------5 Tehnička mehanika 1.012/16--gro----5 2.002/16--ds----5 3.004/16--gro----5 4.006/16--ght----7 5.010716--ds----8 6.013/16--ds-----6 7.001/16..ds----5 8.015716--ght---5 9.024714--ar-----5 10.003/16--gge---5 11.017716-gge--5 12.035/16--bs---5 13.020/16--ms---5 14.004/16--gge---5 15.021714--ar----5 16.010/14--ar----5 17.017714--ar---5 18.033/14..ar----5 19.003/16--bs----7 20.008/16--ds-----5 21.016716--gge-5 22.084/13--gge-5 23.013716--gge-javiti se [...]

By | June 26th, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – prof. dr Pašaga Muratović

Rezultati ispita – Prevencija i rano otkrivanje raka

1.014/14-FT 7 2.013/14-FT 10 3.068/14-FT 9 4.115/15-FT 9 5.058/14-FA 6 6.177/13-FT 7 7.142/14-S 9 8.053/14-S 9 9.045/14-S 5 10.003/14-FT 9 11.031/14-RA 7 12.086/14-FT 9 13.118/14-FT 10 14.118/15-S 8 15.005/14-S 6 16.066/16-SI 6 17.061/14-RA 7 18.096/14-FA 8 19.034/14-FA 9 20.006/14-S 6 21.049/14-FA 9 22.048/14-S 10 23.128/14-S 6 24.114/15-S 9 25.074/14-FT9 26.016/14-RA 6 27.071/16-SI 6 28.037/14-FA 7 [...]

By | June 24th, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – Prevencija i rano otkrivanje raka

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Interna medicina

015/15-S - 10 041/15-ST - 9 040/15- S - 9 066/15-S - 9 006/15-FA - 9 063/15-S - 9 127/15-S - 9 119/15-FA - 9 147/15-S - 9 038/15-S - 9 001/15-ST - 9 009/15-FA - 9 045/15 - ST - 9 018/15-ST -9 046/15-ST - 9 114/15-S - 8 149/15-S - 8 086/15-S - [...]

By | June 24th, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati pismenog ispita iz predmeta Interna medicina

Rezultati ispita – katedra za fiziku

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH PEDAGOŠKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA   FIZIKA II REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 17.06.2017. GOD. RED. BROJ BROJ INDEKSA KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA UKUPAN BROJ BODOVA   1   Kubat E. 65 0 65 2   081/16 MiF 45 0 [...]

By | June 22nd, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – katedra za fiziku

Rezultati ispita – Analitička geometrija

Rezultati pismenog dijela ispita iz Analitička geometrije Održanog 20.06.2017. god. Položili su: Red. broj Student ukupno Konačna ocjena 1. 048/16-MIF usmeni 2. 068-16/MIF usmeni 3. 039/16-MIF usmeni 4. K.Z.- usmeni 5. 014/16-MIF usmeni 6. 057/16-MIF usmeni Usmeni dio ispita će se održati u utorak 27.6.2017. god Katedra za Matematiku Brčko, 21.06.2014. god

By | June 22nd, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – Analitička geometrija

Rezultati ispita – Matematika II

Niko nije položio Uvid u radove 27.6.2017. god u 16 h 006/16-GHT 24b 012/16-GGE 24b 015/16 12b 031/16-GRO 24b 004/16-GGE 37b 016/16-GGE 20b 013/16-GGE 27b 033/16-GGE 27b 009/16-GGE 30b 023/16-GRO 0b 002/16-GHT 39b 035/16-GRO 0b   Brčko, 21.6.2017. god

By | June 22nd, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – Matematika II

Rezultati ispita – Doc. dr Zoran Petrović

Oftamologija  Položili su : 049/15-S - 9 006/14-S - 8 Nisu položili : 015/13-S 123/15-S Ergonomija i medicina rada Položili su : 003/14-FT - 7 007/14-FT - 7 074/14-FT - 7 014/14-FT - 8 068/14-FT - 7 115/15-FT - 9 118/14-FT - 8 086/14-FT - 7 Nisu položili : 117/13-FT Ginekologija i akušerstvo Nisu položili [...]

By | June 21st, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – Doc. dr Zoran Petrović

Rezultati ispita – prof. dr Esed Karić

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA 17.06.2017. METODIKA NASTAVE INFORMATIKE I TEHNIKE REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA 17.06.2017. PEDAGOŠKA INFORMATIKA REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA 17.06.2017. PORODIČNA PEDAGOGIJA,

By | June 20th, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati ispita – prof. dr Esed Karić