Redovni profesori

//Redovni profesori

Prof. dr Jugoslav Stahov

Prof. dr Jugoslav Stahov, redovni profesor Rođen 07.08.1951. Kozarac, BiH Završen fakultet : Studij teorijske fizike na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Magistratura : Postdiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tema : Procesi 𝜋𝐾 → 𝜋𝐾 i 𝜋𝜋 → 𝐾𝐾̅ u K- matričnom formalizmu. Doktorat : Sveučilište u [...]

By | July 15th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Jugoslav Stahov

Prof. dr Slobodan Marinković

Prof. dr Slobodan Marinković, redovni profesor Rođen : 15.11.1947. godine u Starom Selu, Velika Plana Završen fakultet : Medicinski fakultet u Beogradu Magistratura : Medicinski fakultet Tema : Morfološke i topografske karakteristike prednje moždane arterije Doktorat : Medicinski fakultet Tema: Morfološke, topografske i strukturne karakteristike srednje moždane arterije [...]

By | July 6th, 2017|Redovni profesori, Uncategorized|Comments Off on Prof. dr Slobodan Marinković

Prof. dr Šaćira Mešalić

Prof. dr Šaćira Mešalić, redovni profesor Rođena 10.10.1945. Bileća, BiH Završen fakultet : Defektološki fakultet u Beogradu Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine u ratnim uslovima Doktorat : ERF Univerzitet u Tuzli, Tema: „Efekti edukacije i socijalizacije učenika usporenog kognitivnog razvoja [...]

By | May 29th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Šaćira Mešalić

Prof. dr Slobodan Jevtić

Prof. dr Slobodan Jevtić, redovni profesor Rođen 14.08.1947. Vrnjačka Banja, Srbija Završen fakultet : Veterinarski fakultet, Sarajevo. Magistratura : Veterinarski fakultet, Sarajevo Tema :  Doktorat : Veterinarski fakultet, Sarajevo Tema: Dinamika flore plesni na uskladištenom kukuruzu u koševima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.. Biografija [...]

By | May 29th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Slobodan Jevtić

Prof. dr Refik Ćatić

Prof. dr Refik Ćatić, redovni profesor Rođen 18.07.1946. Zavidovići, BiH Završen fakultet : Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju i psihologiju Magistratura : Interdisciplinarni studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu Tema : "Psihološko–etiološki faktori invalidnosti u drvnoj industriji" Doktorat : Filozofski fakultet u Sarajevu Tema: "Slika o sebi djece [...]

By | May 26th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Refik Ćatić

Prof. dr Radoslav Galić

Prof. dr Radoslav Galić, redovni profesor Rođen 11.11.1942. Vinjani, BiH Završen fakultet : Prirodoslovni fakultet Zagreb Magistratura : Prirodoslovni fakultet Zagreb Tema :"Algebarska teorija mreža krivulj” Doktorat : Prirodoslovni fakultet Zagreb Tema: Teorija k-polumreža Biografija Biografski podaci :Rođen 1942. godine u Vinjanima. Osnovnu školu [...]

By | May 26th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Radoslav Galić

Prof. dr Pašaga Muratović

Prof. dr Pašaga Muratović, redovni profesor Rođen 14.01.1946. Lukavac, BiH Završen fakultet : Univerzitet Sarajevo Mašinski fakultet Magistratura : Strojarski fakultet u Zagrebu Tema : “Istraživanje funkcionisanja procesa održavanja“ Doktorat : Fakultet Elektrotehnike i mašinstva Tema: Maksimalizacija operativne gotovosti sistema sa neprekidnim tokom proizvodnje Biografija [...]

By | May 26th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Pašaga Muratović

Prof. dr Vera Ilanković

Prof. dr sc med Vera Ilanković, redovni profesor Rođena 20.04.1952. Senti, BiH Završen fakultet :Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Procena i tretman motornog deficita kod postpsihotičnih rezidualnih stanja Biografija Gimnaziju je završila u Subotici sa odličnim uspehom. [...]

By | May 23rd, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Vera Ilanković

Prof. dr Mithat Tabaković

Prof. dr Mithat Tabaković, redovni profesor Rođen 03.07.1952. Bosanski Šamac, BiH Završen fakultet : Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, (5 godina) Magistratura :Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Tuzla Tema : "Faktori preživljavanja bubrežnog grafta" Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2006. g. Doktorat :Doktor nauka, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli [...]

By | May 16th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Mithat Tabaković

Prof. dr Nikola Ilanković

Prof. dr Nikola Ilanković, redovni profesor Rođen 14.04.1948. Subotica, Jugoslavija Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Elektrofizioški profil spavanja kod depresivnih bolesnika Biografija Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 05.02.1973. sa prosečnom ocenom 9.58 . U toku [...]

By | April 14th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Nikola Ilanković