Redovni profesori

//Redovni profesori

Prof. dr Mithat Tabaković

Prof. dr Mithat Tabaković, redovni profesor Rođen 03.07.1952. Bosanski Šamac, BiH Završen fakultet : Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, (5 godina) Magistratura :Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Tuzla Tema :  Doktorat :Doktor nauka, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli Tema: tabak2@bih.net.ba Biografija [...]

By | May 16th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Mithat Tabaković

Prof. dr Nikola Ilanković

Prof. dr Nikola Ilanković, redovni profesor Rođen 14.04.1948. Subotica, Jugoslavija Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Elektrofizioški profil spavanja kod depresivnih bolesnika Biografija Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 05.02.1973. sa prosečnom ocenom 9.58 . U toku [...]

By | April 14th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Nikola Ilanković

Prof. dr Nevenka Nićin

Prof. dr Nevenka Nićin, redovni profesor Rođena 11.07.1952. Novi Sad, SFRJ Završen fakultet : Ekonomski  fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu Magistratura : Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet Novi Sad Tema : Pozicioniranje i strukturiranje ciljeva u menadžmentu angrodetaljističkog trgovinskog preduzeća Doktorat : Fakultet za menadžment u Novom sadu, Univerzitet Privredna Akademija Tema: Menadžment [...]

By | April 14th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Nevenka Nićin

Prof. dr Branislav Dakovic

Prof. dr Branislav Daković , redovni profesor Rođen 15.03.1959. Priština Srbija Završen fakultet : Medicinski fakultet u Prištini Magistratura : Medicinski fakultet u Prištini Tema : „Volvulus sigme“ Doktorat : Medicinski fakultet u Prištini Tema: „Infekcija žučnog sistema u uslovima savremene hepatobilijarne hirurgije“ dakovicbane@gmail.com [...]

By | February 28th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Branislav Dakovic

Prof. dr Nenad Avramović

Prof. dr Nenad Avramović, redovni profesor Rođen 10.09.1955. Bačka Palanka, R Srbija Završen fakultet : Pravni fakultet u Novom Sadu Magistratura : Pravnii fakultet u Novom Sadu Tema : Slobodne zone u Jugoslaviji, uporedno-pravni pregled i perspektive razvoja Doktorat : Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija [...]

By | February 27th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Nenad Avramović

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić, redovni profesor Rođena 15.08.1949. Završen fakultet : Medicinski fakultet u Sarajevu Magistratura : Medicinski fakultet u Beogradu Tema : Kliničke i radiološke promjene na ručnim zglobovima u bolesnika sa seropozitivnim i seronegativnim reumatoidnim artritisom Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: Uticaj medikamentozne i fizikalne terapije [...]

By | February 27th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

Prof. dr Mustafa Burgić

Prof. dr Mustafa Burgić, redovni profesor Rođen Završen fakultet : Magistratura : Tema :  Doktorat : Tema: mustafaburgic@yahoo.com Biografija Bibliografija Monografije Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi Naučni radovi Naučni skupovi, konferencije [...]

By | February 27th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Mustafa Burgić

Prof. dr Milun Petrović

Prof. dr Milun D. Petrović, redovni profesor Rođen 10.04.1966. Čačak, Republika Srbija Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet u Beogradu Magistratura : Poljoprivredni fakultet u Beogradu Tema :Ispitivanje  dugovečnosti, proizvodnje mleka i mlečne masti krava simentalske rase Doktorat : Poljoprivredni fakultet u Beogradu Tema: Fenotipska varijabilnost proizvodnih i reproduktivnih osobina tri generacije krava simentalske rase milunp@kg.ac.rs [...]

By | February 27th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Milun Petrović

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Prof. dr Jasminka Sadadinović, redovni profesor Rođena 04.10.1950. Tuzla, BiH Završen fakultet : Tehnološki fakultet Univerzitet u Sarajevu Magistratura : Tehnološki fakultet Zagreb Tema : Analiza mogućnosti proizvodnje mekih poliuretanskih pjena na bazi oksipropiliranog glicerola Doktorat : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb Tema: Studij sinteze i svojstava polimer poliola i njihov [...]

By | February 27th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Jasminka Sadadinović

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Prof. dr Hrustem Smailhodžić, redovni profesor Rođen 02.01.1944. Čunište, BiH Završen fakultet : Prirodno-Matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu Magistratura : Tehnološki fakultet u Tuzli Tema : “Proučavanje prenosa mase iz mlaza u homogenoj sredini na ravne površine pri laminarnoj struji" Doktorat : Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Tema: “Fenomeni prenosa: toplota, masa i [...]

By | February 27th, 2017|Redovni profesori|Comments Off on Prof. dr Hrustem Smailhodžić