Docenti

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje, docent Rođena 08.06.1981. Banja Luka, BiH Završen fakultet : Univerzitet u Istočnom  Sarajevu, Muzička akademija Magistratura : Univerzitet u Banjaluci, Akademija umjetnosti Tema :Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta i muzičkih oblika; Doktorat : Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Tema:Akciono istraživanje u funkciji [...]

By | July 8th, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

Doc. dr Sunita Ćustendil

Doc. dr Sunita Ćustendil, docent Rođen 18.11.1970. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet u Tuzli Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : ”Hemostaza u toku i nakon laparoskopske holecistektomije”  Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: ”Poremećaji hemostaze u bolesnika na hemodijalizi” Biografija Po završetku [...]

By | June 5th, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Sunita Ćustendil

Doc. dr Vojislava Grbić

Doc. dr Vojislava Grbić, docent Rođena 10.02.1975. Novi Sad, Srbija Završen fakultet : Fakultet za menadžment u Novom Sadu Magistratura : Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu, Univerziteta „Union“Tema : „Internet marketing u funkciji elektronskog poslovanja“ Doktorat : Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: ”Informatizovano okruženje u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća” [...]

By | June 5th, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Vojislava Grbić

Doc. dr Omer Pinjić

Doc. dr Omer Pinjić, docent Rođen 10.03.1963. Mostar, BiH · Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003. godine specijalizirao iz oblasti „Ortopedija vilica – ortodoncija“ , te stekao stručno – medicinsko zvanje: Specijaliste za ortopediju vilice – ortodonciju- ortodont. · Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, završio 1989. godine, te stekao akademsko [...]

By | June 2nd, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Omer Pinjić

Doc. dr Šemsudin Dervić

Doc. dr Šemsudin Dervić, docent Rođen 25.05.1973. Bos. Krupa, BiH Završen fakultet : Magistratura : Tema :  Doktorat : Tema: Biografija Doc. dr Šemsudin Dervić rođen je 25. maja 1973. godine u Konjodoru, Općina Bosanska Krupa. Osnovnu školu završio je u Konjodrou, općina Bos. [...]

By | June 2nd, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Šemsudin Dervić

Doc. dr Petrija Jovičić

Doc. dr Petrija Jovičić, docent Rođena 05.03.1971. Ivanjica, Srbija Završen fakultet : Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd Magistratura : Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd, zidno slikarstvo, Tema : »Ritam grada « Doktorat :niverzitet umetnosti , interdisciplinarne studije, Beograd,Teorija umetnosti i medija, Tema: Feminističke konstrukcije u vizuelnim narativima slikarki na temeljima psihoanalitičkih iskustava [...]

By | June 1st, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Petrija Jovičić

Doc. dr Slobodan Nićin

Doc. dr Slobodan Nićin. docent Rođen 24.08.1980. Sremska Mitrovica, Srbija Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet,Novi Sad Magistratura : Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Tema : „Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“ Doktorat : Ekonomski fakultet, Subotica Tema: „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istrazivanju performansi poljoprivredno prehrambenih proizvoda“ [...]

By | June 1st, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Slobodan Nićin

Doc. dr Munevera Osmić

Doc. dr Munevera Osmić Rođena 22.12.1958. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : „BK NEGATIVIZACIJA TUBERKULOZNIH BOLESNIKA U KORELACIJI SA NEKIM SOCIO-MEDICINSKIM OBILJEŽJIMA”. Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: „VRIJEDNOST ODREĐIVANJA PRISUTNOSTI ANTITIJELA NA A60 ANTIGEN U DIJAGNOSTICI TUBERKULOZE“ [...]

By | May 31st, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Munevera Osmić

Doc. dr Mufid Burgić

Doc. dr Mufid Burgić, docent Rođen 22.01.1978. Tuzla, BiH Završen fakultet :  Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla, 2003.godina Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla Tema : ,“ Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože” Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: ,“ Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu” [...]

By | May 31st, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Mufid Burgić

Doc. dr Momčilo Kokić

Doc. dr Momčilo Kokić, docent Rođen 09.10.1955. Graiseljići, Kalinovnik BiH Završen fakultet : ETF Univerzitet u Beogradu i  VTVA II Žarkovo - Beograd . Magistratura : Elektrotehnički Fakultet, Univerzitet u Sarajevu Tema :"Jezik za opis digitalnih struktura i njegova primjena u procesu njihovog projektovanja i realizacije“ Doktorat : Univerzitet u [...]

By | May 31st, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Momčilo Kokić