Dokumeni o sajtu

/Dokumeni o sajtu

Časopis

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke. Prvi broj časopisa objavljen je krajem jula ove godine. Evropski univerzitet će [...]

By | July 24th, 2015|Dokumeni o sajtu|0 Comments

Prezentacija za buduće studente

Prezentacija za buduće studente Brošura 2017 Video prezentacija Evropski univerzitet Upisna politika za 2016 - 17.pdf Dodatni konkurs za upis studenata u 2015/16. akademskoj godini Konkurs za upis studenata u 2015.-16 godinu.pdf Plakat 2015/16 Brošura 2015/16 Odluka o visni školarine za 2015/16. školsku godinu Upisna politika za 2015/16. školsku godinu Brosura 2014/15 [...]

By | December 26th, 2013|Dokumeni o sajtu|0 Comments

Kvalitet

Kvalitet   Izvještaj o radu Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Certifikat - međunarodna akreditacija Međunarodna akreditacija Profil studentske populacije na III ciklusu studija Profil studentske populacije na II ciklusu studija Profil studentske populacije na I ciklusu studija Anketa o zadovoljstvu studijem Anketa o popularnosti studijskog porgrama Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji rada nastavnog osoblja [...]

By | December 21st, 2013|Dokumeni o sajtu|0 Comments

Veze sa okruženjem, privredom i socijalnim partnerima

Veze sa okruženjem, privredom i socijalnim partnerima Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkom saradnji Ugovor o akademskoj i poslovnoj-tehničkoj saradnji sa VMŠ Cazin Ugovor o akademskoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa apotekama Edal Eurofarm Evropski univerzitet - Hrvatska udružba obiteljske medicine Ugovor o razmjeni akademskog osoblja Evropski univerzitet Kallos Tuzla Izaberi pravi put, reci drogi ne [...]

By | December 21st, 2013|Dokumeni o sajtu|0 Comments

Međunarodna saradnja

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Trgovačkim društvom Alhidada Pismo zahvalnosti počasnog doktora Evropskog univerziteta Hans-Peter Wilke-a.  Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno - tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za sport i turizam Univerziteta Educons u Novom Sadu. Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno - tehničkoj saradnji između Evropskog [...]

By | December 21st, 2013|Dokumeni o sajtu|0 Comments

Međunarodni naučni skup

Orjentacioni program rada 2017. Pozivno pismo 2017.  Program rada 2016 Pozivno pismo za naučni skup 2016. Program rada 2015. Brošura sa II Međunarodnog naučnog skupa održanog u martu 2014. Pozivno pismo 2014. Obavještenje povodom naučnog skupa 2014 Brošura sa I Međunarodnog naučnog skupa 2013. Zbornici [...]

By | December 21st, 2013|Dokumeni o sajtu|0 Comments