Učešća na konferencijama

//Učešća na konferencijama

Poziv na Prvu konferenciju o potencijalima razvoja softverske industriju Bosni i Hercegovini

Pozivamo Vas na „Prvu konferenciju o razvoju softverske industrije u Bosni i Hercegovini“, koju organizira Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, u saradnji s vodećom asocijacijom kompanija softverske industrije u BiH „BIT Alijansom“. Konferencija će se održati 25. aprila 2017. godine s početkom u 11:00h, u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH (Trg BiH 1, Sarajevo, I [...]

By | April 7th, 2017|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Poziv na Prvu konferenciju o potencijalima razvoja softverske industriju Bosni i Hercegovini

Međunarodna konferencija u Travniku

U organizaciji Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku organizovana je XIV međunarodna konferencija na temu „Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta“, koja se održavala na Vlašiću 16. i 17.12.2016. godine. Na konferenciji su učestvovali doc.dr. Kemal Brkić i Sandi Dizdarević, mag.,, prezentujući temu „Metodi, trendovi i alati u [...]

By | December 23rd, 2016|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Međunarodna konferencija u Travniku

Međunarodna koneferencija Limen 2016 hotel Moskva Beograd

Fakultet za inženjerski menadžment – Beograd, Visoka škola modernog biznisa – Beograd, Fakultet za biznis i menadžment nauke, Novo Mesto – Slovenija, Fakultet za upravljanje, poslovanje i informatiku, Novo Mesto - Slovenija, Biznis akademija Smilevski – BAS, Skoplje, Makedonija, BAS Institut za menadžment, Bitolj, Makedonija i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu [...]

By | December 17th, 2016|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Međunarodna koneferencija Limen 2016 hotel Moskva Beograd

Doc. dr Almir Šabović učestvovao na „Third Country Training Program for Balkan Countries on Capacity Building on Exploration and Evaluation of Mineral Resources 14th – 25th November 2016. Ankara – TURKEY“ u organizaciji MTA – JICA.

Tokom dvanaestodnevnog boravka u Turskoj, pored odslušanih teoretskih predavanja, obišao je nekoliko rudnika, među njima i rudnik zlata, koji je ujedno i najveći u Evropi. U okviru ovog programa predstavljena je geologija Turske, principi i postupci geološkog kartiranja, osnovna mapiranje i korištenje GPS, zatim faze istraživanja mineralnih resursa i tehnike bušenja za eksploataciju, kao i [...]

By | November 29th, 2016|Aktuelnosti, Pocetna, Učešća na konferencijama|Comments Off on Doc. dr Almir Šabović učestvovao na „Third Country Training Program for Balkan Countries on Capacity Building on Exploration and Evaluation of Mineral Resources 14th – 25th November 2016. Ankara – TURKEY“ u organizaciji MTA – JICA.

Učešće doc. dr Miroslava Baljka na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kini

Doc. dr Miroslav Baljak, profesor Evropskog univerziteta je i ove godine kao predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovao na Osmom svjetskom forumu o kriminalu i krivičnom pravu u eri globalizacije (IFCCLGE) u Pekingu, NR Kina u vremenu od 29-31. oktobra 2016. godine. Tema ovogodišnje konferencije je bila Globalni terorizam. U prvom dijelu konferencije razgovaralo se o trendu [...]

By | November 29th, 2016|Aktuelnosti, Pocetna, Učešća na konferencijama|Comments Off on Učešće doc. dr Miroslava Baljka na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kini

Doc.dr Kemal Brkić učesnik manifestacije “Dani kriminalističkih nauka”

U okviru tradicionalne manifestacije „Dani kriminalističkih nauka“, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, 6. i 7.10.2016. godine svečano je otvorena i održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Terorizam i teroristi-šta znamo i kako dalje?“ U radnom dijelu međunarodne naučne konferencije aktivno učešće uzeo  profesor s našeg univerziteta, doc.dr. Kemal Brkić [...]

By | October 17th, 2016|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Doc.dr Kemal Brkić učesnik manifestacije “Dani kriminalističkih nauka”

Elvir Čajić – učensik Međunarodne konferencije u Cazinu

U petak, 23.09.2016. god. u prostorijama Visoke međunarodne škole Cazin održan je Prvi međunarodni naučno- stručni skup "Inovacije u obrazovanju i efikasnost nastave". Učesnici i gosti Naučno- stručnog skupa imali su priliku vidjeti i čuti prezentaciju 20 radova iz različitih naučnih oblasti.   Podteme Skupa su: 1. Uvođenje novih didaktičkih posrednika u nastavi iz pedagogije [...]

By | October 10th, 2016|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Elvir Čajić – učensik Međunarodne konferencije u Cazinu

Međunarodni naučni skup na temu: Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive

U organizaciji Centra modernih znanja 1. oktobra 2016. godine u Banjaluci je održan međunarodni naučni skup na temu: Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive. Na ovom skupu svoj rad pod nazivom „Zaštita ljudskih prava u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija“ predstavio je profesor Evropskog univerziteta doc. dr Miroslav Baljak. Kao posljedica povećanog [...]

By | October 4th, 2016|Aktuelnosti, Učešća na konferencijama|Comments Off on Međunarodni naučni skup na temu: Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive