admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 2231 blog entries.

Prof. dr Izudin Tanović

Prof. dr Izudin Tanović, vanredni profesor Rođen 15.10.1962. Mostar, BiH Završen fakultet : Fakultet za Tjelesni odgoj i sport u Sarajevu Magistratura : Fakultet za sport I tjelesni odgoj u Tuzli Tema : Transformacioni efekti motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: Metodika nastave fizičke [...]

By | May 23rd, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Izudin Tanović

Doc. dr Izet Banda

Doc. dr Izet Banda, docent Rođen 10.06.1955. Bijelo Polje, Crna Gora Završen fakultet : VEKŠ Brčko,Univerzitet Tuzla Magistratura : Fakultet za uslužni biznis Novi Sad, univerzitet Educons Tema : Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca Doktorat : Fakultet poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi [...]

By | May 23rd, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Izet Banda

Doc.dr Kojo Simić

Doc. dr Kojo Simić, docent Rođen 08.03.1957. Pelagićevo, BiH Završen fakultet : Pedagoški fakultet Bijeljina Magistratura : FF Pale Tema : Tradicionalno i moderno u ocjenjivanju učenika Doktorat : Pedagoški fakultet Evropski univerzitet Brčko Tema: Vrednovanje ishoda školskog učenja u kontekstu sistemske didaktičke teorije u nastavnoj praksi Biografija [...]

By | May 22nd, 2017|Docenti|Comments Off on Doc.dr Kojo Simić

Doc. dr Ivana Sinanović

Doc. dr Ivana Sinanović , docent Rođen 21.02.1980. Tuzla, BiH Završen fakultet : Filozosfki fakultet Tuzla Magistratura : PMF Sarajevo Odsjek Biologija Tema : Retrospektivni značaj tragova krvi i dlaka u rasvjetljavanju krivičnih djela na području TK-a u periodu 2003-2008 godine“ i tako stekla zvanje magistra bioloških nauka Doktorat : Evropski univerzitet, Pravni fakultet [...]

By | May 22nd, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Ivana Sinanović

Prof. dr Husejn Musić, vanredni profesor Rođen 05.05.1958. Živinice, BiH Završen fakultet : Filozofski fakultet u Sarajevu Magistratura : Filozofski fakultet Sarajevo Tema : Uloga odjeljenske zajednice u identifikaciji i prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovne škole Doktorat : Filozofski fakultet Univerzitet Banja Luka Tema: ,Odnos između učenika i nastavnika u savremenim [...]

By | May 22nd, 2017|Vanredni|Comments Off on

Prof. dr Hariz Agić

Prof. dr Hariz Agić, vanredni profesor Rođen 30.03.1959. Koraj, BiH Završen fakultet : Univerzitet u Sarajevu Magistratura : Fakultet za menadžment u Kopru, Slovenia Postdiplomski studija na Fakultetu za menadžment u obrazovanju u Kopru (Slovenia) sa licencom Manchester Metropolitan University, 2003-2005. Tema :  Doktorat : Univerzitet u Novom Sadu – ACIMSI, [...]

By | May 20th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Hariz Agić

Prof. dr Haris Huseinagić

Prof. dr Haris Huseinagić, vanredni profesor Rođen 28.05.1963. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet u Tuzli Magistratura : Univerzitet u Tuzli Tema : Doppler ultrasonografija i digitalna suptrakciona arteriografija u dijagnostici bolesti karotidnih arterija Doktorat : Univerzitet u Tuzli Tema: Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici cerebralne vaskularne bolest [...]

By | May 20th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Haris Huseinagić

Prof. dr Halid Žigić

Prof. dr Halid Žigić, vanredni profesor Rođen 14.11.1956. Tuzla, BiH Završen fakultet : Elektrotehnički fakultet Magistratura : Elektrotehnički fakultet Tema : Optimizacija tehnološkog procesa na velikim površinskim kopovima u sistemu snabdijevanja TE velikih snaga Doktorat : Elektrotehnički fakultet Tema: Kreiranje algoritma delta modulacije za HF radio uređaje Biografija [...]

By | May 20th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Halid Žigić

Prof. dr Gordana Đorđević

Prof. dr Gordana Đorđević, vanredni profesor Rođena 25.01.1964. Kovin, Srbija Završen fakultet : Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu Magistratura : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK Tema : »Sigurnost u elektronskoj trgovini« Doktorat : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK, Tema: Sistemi informacione sigurnost u poslovnim modelima mrežne ekonomije [...]

By | May 20th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Gordana Đorđević

Doc. dr Kemal Brkić

Doc. dr Kemal Brkić, docent Rođen 03.07.1958. Olovo, BiH Završen fakultet : Fakultet političkih nauka „Veljko Vlahović“ Sarajevo Magistratura : Fakultet političkih nauka „Veljko Vlahović“ Sarajevo Tema : “Političke i demografske promjene u Olovu za vrijeme agresije na R BiH-studija slučaja 1992-1995.“ Doktorat : Fakultet političkih nauka Sarajevo Tema: “Politički [...]

By | May 20th, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Kemal Brkić