FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija hendikepiranih sportaša

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija malih grupa

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Doc.dr Senka Samardžić

16.03.2017.

06.04.2017.

11.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

 

Fizička invalidnost i porodica *

Doc.dr Sanda Pribić

 

16.03.2017.

08.04.2017.

25.04.2017.

17.05.2017.

 

Četvrtak

Subota

Utorak

Srijeda

konsultacije

15:00-16:30h

11:00-12:30h

13:00-14:30h

11:00-12:30h

 

SESTRINSTVO

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog sistema

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Organizacija sestrinske struke

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje kliničkim odjelom*

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Životni radni okoliš i održivi ekosistem *

Doc.dr Senka Samardžić

16.03.2017.

06.04.2017.

11.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

 

Kako saopštiti lošu vijest*

Doc.dr Sanda Pribić

 

16.03.2017.

08.04.2017.

25.04.2017.

17.05.2017.

 

Četvrtak

Subota

Utorak

Srijeda

konsultacije

15:00-16:30h

11:00-12:30h

13:00-14:30h

11:00-12:30h

 

 

MENADŽMENT U SPORTU

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Biološko-medicinski aspekti sporta

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Amaterski i profesionalni sport*

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Organizacija i upravljanje u sportu*

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

29.10.2016.

12.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

17.12.2016.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Biološko-medicinski aspekti sporta

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Metodika sportske grane*

Doc.dr Veselin Bunčić

 

 

 

 

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Liderstvo u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

 

 RADIOLOGIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

16.01.2016.

06.02.2016.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

 Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Radiološka farmakologija

Prof.dr Haris Husejnagić 

 

 

 

 

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom *

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Životni radni okoliš i održivi ekosistem *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Nuspojave radioterapije *

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

 

 

SANITARNI INŽENJERING

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

16.01.2016.

06.02.2016.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Doc.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

 

 

 

 

 

Ekologija

 

 

 

 

 

Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom *

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Životni radni okoliš i održivi ekosistem *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Međudržavna zaštita voda*