Novo
  • Doc. dr Jelena Šajinović Novaković – odgođena predavanja 10.12.2016.godine

  • Prof. dr Jasminka Sadadinović – promjena termina predavanja

  • Međunarodna ekonomija – promjena termina predavanja

Pozivnica na događaj

U sklopu 05.12.2016.godine, Međunarodnog dana volontera, Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine organizuje cjelodnevnu prezentaciju svojih aktivnosti kroz Program zdravlja, Program pripreme i odgovora na katastrofe, Program službe traženja i diseminacije kao i kroz Humanitarno – socijalni program a uz pomoć svojih vrijednih volontera. pozivnica Attachments pozivnica (148 kB)

V MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju Peti međunarodni naučni skup koji će se održati 7. aprila 2017. godine na Evropskom univerzitetu u Brčkom, Bijeljinska cesta 72-74. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa je RAD I STVARALAŠTVO U XXI VIJEKU Tema naučnog skupa obuhvata sva naučna polja koja obrađuju pojedine aspekte rada i stvaralaštva. Rad i stvaralštvo pratilac je svekolike ljudske djelatnosti, ali podl..

Doc. dr Almir Šabović učestvovao na „Third Country Training Program for Balkan Countries on Capacity Building on Exploration and Evaluation of Mineral Resources 14th – 25th November 2016. Ankara – TURKEY“ u organizaciji MTA – JICA.

Tokom dvanaestodnevnog boravka u Turskoj, pored odslušanih teoretskih predavanja, obišao je nekoliko rudnika, među njima i rudnik zlata, koji je ujedno i najveći u Evropi. U okviru ovog programa predstavljena je geologija Turske, principi i postupci geološkog kartiranja, osnovna mapiranje i korištenje GPS, zatim faze istraživanja mineralnih resursa i tehnike bušenja za eksploataciju, kao i geofizičke metode u rudarskim istraživanjima.  

UPIS

Dokumentacija potrebna za upis

Svjedočanstava srednje škole
Diploma srednje škole
Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu
Kopija lične karte i 2 fotografije
Upisni formulari

Preuzmi

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke.

Izdanja

TRENERSKA ŠKOLA

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja,ali omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Info

Partneri