Novo
  • Obavještenje za studente Stomatologije

  • Prof.dr Branimir Mikić – izmjena termina predavanja

  • Prof. dr Radoslav Galić – odgođeni ispiti 19.10.2016.godine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA KOJI NAMJERAVAJU PRIJAVITI KLINIČKO – BOLNIČKU PRAKSU

Svi studenti koji su upisali III godinu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu Stručnu praksu I i dužni su da obave ovu praksu u zimskom semestru 2016/17. godine.   Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: 1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe); 2) Zdravstveno-estetski cen..

Na Evropskom univerzitetu svečano obilježen početak akademske 2016/17. godine

Evropski univerzitet u toku ove sedmice svečano je obilježio početak akademske 2016/17. godine za novoupisane studente. Tim povodom u Brčkom je dana 3.10.2016. godine održan svečani prijem za studente u Velikom amfiteatru. Ovoj svečanosti prisustvovali su brojni gosti iz javnog i kulturnog života Brčko distrikta i okruženja. Prisutne goste i brucoše pozdravio je rektor Univerziteta prof. dr. Zoran Milošević, koji je pri tom naglasio da je Univerzitet, opredijeljen da nas..

SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA

Obavještavamo studente koji su se upisali u prvu godinu studija I, II i III ciklusa, kao i studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova, da će na Univerzitetu biti upriličen svečani prijem u njihovu čast, kao i dodjela indeksa, dana 3.10.2016. godine s početkom u 12.00 sati. Nastava u zimskom semestru akademske 2016/17. godine počinje istoga dana, a termini održavanja nastave iz pojedinih predmeta se mogu pronaći na web-stranici Univerziteta u odgovaraju..

UPIS

Dokumentacija potrebna za upis

Svjedočanstava srednje škole
Diploma srednje škole
Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu
Kopija lične karte i 2 fotografije
Upisni formulari

Preuzmi

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke.

Izdanja

TRENERSKA ŠKOLA

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja,ali omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Info

Partneri