Novo
  • Doc.dr Almir Šabović – promjena ispitnog termina

  • Prof.dr Hrustem Smailhodžić – izmjena ispitnog termina

  • Doc.dr Miro Maksimović – izmjena termina ispita

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla: U toku upis na šest fakulteta i tri ciklusa studija

Visokoškolska ustanova Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla vrši upis studenata u akademsku 2016/17. godinu. Visokoškolska ustanova Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla osnovana je 2015. godine. Dozvolu za rad (licencu) Evropskom univerzitetu izdalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.  Univerzitet u svom sastavu ima šest fakulteta, unutar kojih postoje različiti studijski programi na kojima se izvodi nas..

SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA

Obavještavamo studente koji su se upisali u prvu godinu studija I, II i III ciklusa, kao i studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova, da će na Univerzitetu biti upriličen svečani prijem u njihovu čast, kao i dodjela indeksa, dana 3.10.2016. godine s početkom u 12.00 sati. Nastava u zimskom semestru akademske 2016/17. godine počinje istoga dana, a termini održavanja nastave iz pojedinih predmeta se mogu pronaći na web-stranici Univerziteta u odgovaraju..

UPIS

Dokumentacija potrebna za upis

Svjedočanstava srednje škole
Diploma srednje škole
Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu
Kopija lične karte i 2 fotografije
Upisni formulari

Preuzmi

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke.

Izdanja

TRENERSKA ŠKOLA

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja,ali omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Info

Partneri