Novo
  • Doc.dr Petrija Jovičić – odgođeni ispiti

  • Doc. dr Alija Muhibić – upis ocjena

  • Prof.dr Kadrija Hasanović – Uvid u radove i rezultate

Prof.dr Zoran Milošević izabran u zvanje akademika

Dana 31. marta skupština Međunarodne slovenske akademije iz Moskve jednoglasno je usvojila referat o izboru u zvanje akademika, prof. dr Zorana Miloševića, dekana Fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikta. Profesora Miloševića za akademika je predložila grupa kolega iz Minska (Belorusija), a zbog njegovog vanrednog doprinosa u proučavanju slovenskih naroda, kao i zbog aktivnog promovisanja ideje sveslovenskog jedinstva.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 83-6/2016 od 20.05.2016. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 72-6/2016 od 13.05.2016. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje K O N K U R S za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademskoj 2016/17. godini I Raspisuje se konkurs z..

UPIS

Dokumentacija potrebna za upis

Svjedočanstava srednje škole
Diploma srednje škole
Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu
Kopija lične karte i 2 fotografije
Upisni formulari

Preuzmi

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke.

Izdanja

TRENERSKA ŠKOLA

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja,ali omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Info

Partneri