Novo
  • Doc.dr Miro Maksimović – izmjena termina ispita

  • Doc.dr Slobodan Nićin – promjena termina ispita

  • Doc.dr Petrija Jovičić – odgođeni ispiti

SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA

Obavještavamo studente koji su se upisali u prvu godinu studija I, II i III ciklusa, kao i studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova, da će na Univerzitetu biti upriličen svečani prijem u njihovu čast, kao i dodjela indeksa, dana 3.10.2016. godine s početkom u 12.00 sati. Nastava u zimskom semestru akademske 2016/17. godine počinje istoga dana, a termini održavanja nastave iz pojedinih predmeta se mogu pronaći na web-stranici Univerziteta u odgovaraju..

Prof.dr Zoran Milošević izabran u zvanje akademika

Dana 31. marta skupština Međunarodne slovenske akademije iz Moskve jednoglasno je usvojila referat o izboru u zvanje akademika, prof. dr Zorana Miloševića, dekana Fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikta. Profesora Miloševića za akademika je predložila grupa kolega iz Minska (Belorusija), a zbog njegovog vanrednog doprinosa u proučavanju slovenskih naroda, kao i zbog aktivnog promovisanja ideje sveslovenskog jedinstva.

UPIS

Dokumentacija potrebna za upis

Svjedočanstava srednje škole
Diploma srednje škole
Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu
Kopija lične karte i 2 fotografije
Upisni formulari

Preuzmi

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke.

Izdanja

TRENERSKA ŠKOLA

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja,ali omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Info

Partneri