FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

29.10.2019.

Utorak

14.00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

01.11.2019.

Petak

13.00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

17.00h

12.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h