FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić