FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

07.04.2017.

20.04.2017.

Petak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2017.

Srijeda

11:00h

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

10:00h

 

Stručna praksa I

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Prof.dr Ranko Golijanin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička stomatologija

Prof.dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.04.2017.

28.04.2017.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

07.04.2017.

21.04.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

Utorak

13:00h

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.04.2017.

28.04.2017.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

Oralna implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

Utorak

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Prof.dr Ranko Golijanin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

Utorak

13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

16:00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

07.04.2017.

21.04.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

01.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Prometni traumatizam *

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

Utorak

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti