FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

20.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

14:00h

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

19.06.2017.

15.07.2017.

Ponedeljak

Subota

10:00h

12:00h

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

12.06.2017.

17.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

16.06.2017.

08.07.2017.

Petak

Subota

16:00h

16:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

24.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Prof.dr Ranko Golijanin

16.06.2017.

29.07.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Forenzička stomatologija

Prof.dr Branislav Daković

06.06.2017.

07.07.2017.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

13.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

13.07.2017.

Petak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:30h

16:30h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

08.06.2017.

23.06.2017.

Četvrtak

Petak

14:00h

14:00h

 

Implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

16.06.2017.

29.07.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:30h

16:30h

 

Oralna implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

16.06.2017.

29.07.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

13.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

13.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Prof.dr Ranko Golijanin

16.06.2017.

29.07.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

08.06.2017.

23.06.2017.

Četvrtak

Petak

14:00h

14:00h

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

08.06.2017.

23.06.2017.

Četvrtak

Petak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Prof.dr Ranko Golijanin

16.06.2017.

29.07.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

08.06.2017.

23.06.2017.

Četvrtak

Petak

14:00h

14:00h

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

06.06.2017.

07.07.2017.

Utorak

Petak

11:00h

11:00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

27.07.2017.

Petak

Četvrtak

15:00h

14:00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

27.07.2017.

Petak

Četvrtak

15:00h

14:00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Prometni traumatizam *

Prof.dr Ranko Golijanin

16.06.2017.

29.07.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti