STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

VI SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

23.11.2017.

Četvrtak

14:00h

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti*

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Istorija naroda JI evrope poslije 1918.*

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Svjetska istorija poslije 1945

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

15:30h

12:00h

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti