ISPITNI TERMINI ZA PEDAGOŠKI FAKULTET

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli web stranice

MATEMATIKA I FIZIKA

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Matematička analiza

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

09.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Geometrija

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Linearna algebra*

Prof. dr Radosalv Galić

13.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Analitička geometrija*

***

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Statistička fizika *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.09.2017.

26.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

ISTORIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Antička mitologija

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Moderna istorija Evrope

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Istorija umjetnosti*

Doc.dr Petrija Jovičić

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

11:00h

10:00h

 

Istorijsko proučavanje JI Evrope*

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Istorija religije*

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Istorija političkih teprija*

 

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

 

PEDAGOGIJA

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Akademsko pisanje

Prof. dr Drago Tešanović

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

15:00h

13:00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

29.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

10:00h

12:00h

 

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

 

RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof. dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Akademsko pisanje

Prof. dr Drago Tešanović

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

15:00h

13:00h

 

Logopedski tretman u radu sa učenicima*

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

11:00h

12:00h

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

29.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

10:00h

12:00h

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama*

Prof.dr Šaćira Mešalić

29.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

10:00h

12:00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof.dr Šaćira Mešalić

29.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

10:00h

12:00h

 

 

INFORMATIKA I TEHNIKA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Internet tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Informacione tehnologije

Doc.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Alikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Terenska nastava u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

 

 

 

 

 

Savremeni političko-geografski problemi

 

 

 

 

 

Školska geografija u obrazovnom sistemom*

 

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*