ISPITNI TERMINI ZA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

MAGISTARSKE (MASTER) STUDIJE

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017

Subota

10:00h

 

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Liderstvo*

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Geopolitika*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017

Subota

10:00h

 

Mediji i društvo*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h