Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom14.09.2017.G.

Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti ispit Ukupan broj bodova 1. 112/15-FA 29 33 62 2. 045/15-ST 17 38 55 3. 119/15-FA 17 20 37 4. 052/15-RA 17 20 35 5. 001/15-ST 28 60 88 6. 078/15-RA 25 15 25 7. 056/15-RA 26 30 56 8. 019/15-FT 30 58 88 9. 059/16-S 10 16 10 [...]