Daily Archives: 19/05/2017

Doc. dr Dobrila Regoje

Doc. dr Dobrila Regoje, docent Rođena 08.12.1963. Brčko, BiH Završen fakultet : Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Magistratura : Evropski univerzitet Brčko distrikt Tema : Mikrobiologija hroničnih periapikalnih lejzija Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distrikt Tema: Uticaj fokusa na zubima u etiopatogenezi alopecije areate Biografija - [...]

By | May 19th, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Dobrila Regoje

Doc. dr Dario Galić

Dario Galić, docent Rođen 13.10.1967. Požega, Hrvatska Završen fakultet : Pedagoški fakultet Osijek Magistratura : Elektrotehnički fakultet Osijek Tema : Jednokanalna analiza elektrokardiograma metodom karakterističnih točaka Doktorat : Elektrotehnički fakultet Osijek Tema: Unaprijeđeni postupci filtriranja i vrednovanja EKG-a zasnovani na određivanju svojstvenih točaka Biografija Sudjeluje u nastavi [...]

By | May 19th, 2017|Docenti|Comments Off on Doc. dr Dario Galić

Rezultati testa iz predmeta Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika odrzanog 13.5.2017.godine

1.087/14-S 12,5 2.032/14-SI 12,5 3.048/14-S 17,5 4.128/14-S 16,0 5.011/14-SI 15,0 6.053/14-S 15,0 7.053/15-SI 17,5 8.090/14-SI 17,5 9.142/14-S 18,5 Minimalni broj bodova 12 za prolaznost na testu. 17.5.2017.godine Doc.dr.sc Munevera Osmic

By | May 19th, 2017|Rezultati ispita|Comments Off on Rezultati testa iz predmeta Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika odrzanog 13.5.2017.godine