Prof. dr Husejn Musić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13769″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Husejn Musić, vanredni profesor
 • Rođen 05.05.1958. Živinice, BiH
 • Završen fakultet : Filozofski fakultet u Sarajevu
 • Magistratura : Filozofski fakultet SarajevoTema : Uloga odjeljenske zajednice u identifikaciji i prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovne škole
 • Doktorat : Filozofski fakultet Univerzitet Banja LukaTema: ,Odnos između učenika i nastavnika u savremenim didaktičkim teorijama i nastavnoj praksi osnovne škole
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Husejn Musić rođen je 05.05.1958. godine u Bašigovcima, općina Živinice. Poslije završene osnovne i srednje škole, 1979. godine završava Pedagošku akademiju u Tuzli grupa Razredna nastava. Iste godine upisuje se na Filozofski fakultet u Sarajevu, na grupu pedagogije i psihologije koji završava školske l983/84. godine. Postdiplomski studij s odbranom magistarskog rada iz pedagogije pod nazivom ,,Uloga odjeljenske zajednice u identifikaciji i prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovne škole,, kandidat je završio 28.7.2001. godine. te stekao zvanje magistra pedagoških nauka. U periodu od 1985. pa do 1.10. 2001. godine, radio je na poslovima i radnim zadacima pedagoga i psihologa u JU ,,Prva osnovna škola,, Živinice. Husejn Musić od 1995. pa do 2002. godine, bio je angažovan kao vanjski saradnik pedagog-psiholog u JU ,,Centar za socijalni rad,, Živinice, i u više nevladinih humanitarnih organizacija (BOSPO, WINGS OF HOUP, itd) na poslovima pružanja psihisocijalne pomoći, terapeuta, kordinatora i supervizora. Od 01.10. 2002. godine, primljen je za asistenata na Nastavničkom fakultetu u Mostaru za užu naučnu oblast Pedagogija. Istog datuma od strane Nastavno-naučnog vijaća, imenovan je za šefa studijske grupe Pedagogija. Nastavno-naučno vijeće Univerziteta 30.10. 2003. godine, na osnovu Izvještaja nastavno-naučnog vijeća Nastavničkog fakulteta, dalo saglasnost da se bira u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija (Uvod u pedagogiju, Alternativno školstvo, Pedagoška statistika i Porodična pedagogija). Gore navedenu odluku Nastavno-naučno vijeće Nastvničkog fakulteta donosi na svojoj sjednici održanoj 05. 11. 2003. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 03.09. 2007. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Odnos između učenika i nastavnika u savremenim didaktičkim teorijama i nastavnoj praksi osnovne škole,, te stekao zvanje doktora pedagoških nauka. Na osnovu člana 237 Pravila nastavničkog fakulteta Univerziteta ,,Džemal Bijedić,, u Mostaru, odlukom broj 142-1-6/96-2-08, Nastavno-naučno vijeće Nastavničkog fakulteta dana 20. 02. 2008. godine donosi odluku o izboru dr.sci. Husejna Musića u nastavničko zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšta pedagogija a 14. 11. 2008. predmet Didaktika. Na osnovu člana 29. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH i člana 237. Pravila nastavničkog fakulteta Univerziteta ,,Džemal Bijedić,, u Mostaru, odlukom broj142-1-6/98-29/13, Nastavno-naučno vijeće Nastavničkog fakulteta dana 19. 02. 2013. godine donosi odluku o izboru dr.sci. Husejna Musića u nastavničko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta pedagogija i 3.2.2014 za užu naučnu oblast Didaktika i metodika. Na osnovu člana 132. stav 3 Zakona o visokom obrazovanju Brčko disdtrikta BiH ( Službeni glasnik Brčko disdtrikta BiH broj 30/09) i člana 95 stav 13 Statuta Senat Evropskog univerziteta Brčko disdtrikta BiH 15.11. 2013. godine donio je odluku o izboru Husejna Musića u nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta pedagogija. Na osnovu člana 64 i 65. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 76/2005, 97/2008, 44/2010 i 93/2012), člana 77 i 78, Pravilnika o bližim uslovima i postupku za izbor nastavnika i saradnika, Statuta EDUKONS univerziteta u Sremskoj Kamenici-Novi Sad, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za poslovne ekonomije broj NE.205/13-3 od dana 16.09. 2013. Senat univerziteta je dana 30. 09. 2013. godine donio Odliku o izboru Husejna Musića u nastavno zvanje vanrednog profesora za uže naučne oblasti Opšta pedagogija, Didaktika i metodike.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • 1. Musić, H.,: Mikroorganizacija nastave determinanta odnosa između učenika i nastavnika, OFF- SET Tuzla, 2009. strana 198. (naučna monografija-knjiga),
 • 2. Musić, H.,: Autoritarna i demokratska komunikacija u nastavi, OFF-SET, Tuzla 2011. strana 169. (naučna monografija-knjiga),

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Musić, H., Omerović, M., Šehović, M., Tomić, R.: Predškolska pedagogija, OFF-SET Tuzla, 2009. strana 258. (udžbenik),

Musić, H., Kasumović, A.,: Prezentacije sadržaja bosanskog jezika u sistemima nastave, OFF-SET Tuzla, 2010. strana 283. (udžbenik),

Musić, H., Muratović A.,: Komunikacija u nastavi, OFF-SET Tuzla, 2010. strana 239. (udžbenik).

Musić, H., Čolaković, E.,: ,,Ocjenjivanje uspjeha učenika,, OFF-SET Tuzla, 2012. strana 213. (naučna monografija-knjiga),

Naučni radovi

 • 1. Poremećaji u ponašanju učenika osnovnih škola, (rezultati istraživanja); PPZ Tuzla, Univerzitet u Pitsburgu-UNICEF, 1996.godina, strana 1-52; (naučni rad)
 • 2. Jedan model rada odjeljenske zajednice za šesti i sedmi razred, Naša škola, Sarajevo 2003. godine broj 23, strana 73-81; (stručni rad)
 • 3. Odnos između učenika i nastavnika u staroj, novoj i savremenoj školi, Naša škola, broj 3- 4, 2003.godine Banja Luka, strana 189-195; (naučni rad)
 • 4. Zakonsko regulisanje odnosa između učenika i nastavnika od 1869. do 1990. godine u Bosni i Hercegovini, Didaktički putokazi, broj 30. Zenica, decembar 2003. godine, strana 59- 60. (naučni rad)
 • 5. Odnos između učenika i nastavnika kroz istorijsko-pedagoške epohe, Naša škola, broj 1- 2, 2004.godine, Banja Luka, (naučni rad)
 • 6. Informatska, dokumentacijska i bibliotekarska djelatnost pedagoško-psihološke službe škole, Naša škola, broj 27, Sarajevo 2004. strana od 119 do 134. (stručni rad)
 • 7. Odjeljenska zajednica u zakonu, pedagoškim standardima, nastavnom planu i programu do 1990.godine, Didaktički putokazi, broj 33. Zenica, 2004. godine, strana 11-18; (naučni rad).
 • 8. Filozofsko-sociološki aspekti odnosa između učenika i nastavnika, Didaktički putokazi, broj 45. Zenica, decembar 2007. godine, strana 31-38. (naučni rad),
 • 9. Uloga razrednika u identifikaciji i prevenciji grafitomanije, Naša škola. br.44; Sarajevo, 2008. godine; strana 15-23. (naučni rad)
 • 10. Odnosi između učenika i nastavnika u savremenim didaktičkim teorijama i nastavnoj praksi osnovne škole (ekspoze doktorske disertacije), Naša škola, broj 3-4, Banja Luka, 2008. strana 5-24; (naučni rad),
 • 11. Uloga savjetodavnog rada u radu sa delikventnom djecom, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Zbornik radova, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, Tuzla 2010.(naučni rad),
 • 12. Razredna radna klima u funkciji stvaranja kvalitetne komunikacije i interakcije u nastavi, Sportski logos-naučno stručni časopis, Mostar, 2011, str. 50-59; (stručni rad),
 • 13. Kriteriji ocjenjivanja u osnovnim i srednjim školama, EDUKA br.5 -časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Nastavnički fakultet, Mostar. 2012. (naučni rad),
 • 14. Stil rada nastavnika kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika, EDUKA br.5-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Nastavnički fakultet, Mostar 2012, (naučni rad),
 • 15. Uloga razrednika u identifikaciji i prevenciji grafitomanije, Naša škola, br.44; Sarajevo, 2008. godine; strana 15-23. (naučni rad),
 • 16. Odnosi između učenika i nastavnika u savremenim didaktičkim teorijama i nastavnoj praksi osnovne škole (ekspoze doktorske disertacije), Naša škola, broj 3-4, Banja Luka, 2008. strana 5-24; (naučni rad),
 • 17. Razredna radna klima u funkciji stvaranja kvalitetne komunikacije i interakcije u nastavi, Sportski logos-naučno stručni časopis, Mostar, 2011, str. 50-59; (stručni rad),
 • 18. Kriteriji ocjenjivanja u osnovnim i srednjim školama, EDUKA br.5 -časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Nastavnički fakultet, Mostar. 2012. (naučni rad),
 • 19. Odnos između učenika i nastavnika u tradicionalnim sistemima nastave, Prosvetno delo, Skoplje, februar 2008. godine strana 27-37; (naučni rad),
 • 20. Mikronastava, Prosvetno delo br. 5, Skoplje, 2009. godine strana 25-40; (naučni rad),
 • 21. Odnos između učenika i nastavnika u sistemu problemske nastave, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Nastavnički fakultet, Mostar, 2009. strana 127-135; (stručni rad),
 • 22. Odnos između učenika i nastavnika u sistemu individualizirane nastave, Sportski logos, naučno-stručni časopis, Mostar, str. 59-64; (stručni rad),
 • 23. Odnos između učenika i nastavnika u svjetlu Klafkijeve Kritičko-konstruktivne didaktičke teorije, Sportski logos, naučno-stručni časopis, Mostar, 2011, str. 50-59; (stručni rad),
 • 24. ,,Stil rada nastavnika kao determinanta odnosa između učenika i nastavnika u nastavi,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VI. Nastavnički fakultet, Mostar, 2013. strana 85-99; (naučni rad),
 • 25. ,,Ljudski kvaliteti nastavnika kao determinanta odnosa između učenika i nastavnika u nastavi,, Sportski logos, broj 20., naučno-stručni časopis, Mostar, 2013, str. 15-24; (naučni rad),
 • 26. ,,Uzroci neuspjeha učenika u osmom razredu osnovne i prvom razredu srednje škole,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VI. Nastavnički fakultet, Mostar, 2013. strana 57-67; (naučni rad),
 • 27. ,,Uloga i značaj komunikacije u motivaciji i vođenju učenika,, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VI. Nastavnički fakultet, Mostar, 2013. strana 49-57; (naučni rad),
 • 28. ,,Uloga porodice u pravilnom percipiranju sadržaja televizijskog programa djece i adolescenata,, UČITELJ-Savez učitelja Republike Srbije, 2013, broj 1., Beograd, strana 57-64 (naučni rad),
 • 29. ,,Islamska pedagoška misao u Bosni i Hercegovini tokom druge polovine XVIII i prvih godina XIX vijeka-kratki historijski pregled,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VI. Nastavnički fakultet, Mostar, 2013. strana 77-85; (stručni rad),
 • 30. ,,Valorizacija uspjeha učenika na testu u školsku ocjenu,, Sportski logos, broj 20., naučno-stručni časopis, Mostar, 2013, str. 56-61; (stručni rad),
 • 31. ,,Odnos između učenika i nastavnika u kontekstu Vinkelove kritičke teorije nastavne komunikacije,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VI. Nastavnički fakultet, Mostar, 2013. strana 99-107; (stručni rad),
 • 32. ,,Uloga škole u pravilnom percipiranju sadržaja televizijskog programa djece i adolescenata; Sportski logos, broj 21., naučno-stručni časopis, Mostar, 2013, str. 62-67; (stručni rad),
 • 33. ,,Nasilje nad djecom u sadržajima MAS-MEDIJA; Sportski logos, broj 21., naučno- stručni časopis, Mostar, 2013, str. 62-67; (stručni rad),
 • 34. ,,Perceiving the content of television programs for children and adolescents,, HUMAN Reserch in Rehabilitation Association of scientists, Tuzla 2014 (45-50); (stručni rad),
 • 35. ,,Evaluacija rada učenika i nastavnikau inkluzivnoj nastavi,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VII. Nastavnički fakultet, Mostar, 2014. strana 41-53; (stručni rad),
 • 36. ,,Relacije između lokusa kontrole i aspekata self-koncepta kod adolescenata,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VII. Nastavnički fakultet, Mostar, 2014. strana 53-65; (naučni rad),
 • 37. ,,Spolne razlike u poimanju srednjoškolaca,, EDUKA-časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, broj VII. Nastavnički fakultet, Mostar, 2014. strana 65-77; (naučni rad),
 • 38. ,,Percipiranje sadržaja televizijskog programa djece i adolescenata,, Zbornik radova, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, 2013.godine str.202-209. (naučni rad)
 • 39. ,,Stavovi nastavnika o održivom razvoju,, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, 04.04. 2014. (naučni rad),
 • 40. ,,Rad odgajatelja s hiperaktivnom djecom,, Sportski logos, broj ., naučno- stručni časopis, Mostar,
 • 41. ,,Odnos nastavnika prema hiperaktivnim učenicima,, Sportski logos, broj ., naučno- stručni časopis, Mostar,

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Od izbora u zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšta pedagogija kandidat docent dr. Husejn Musić bio je recezent rukopisima knjiga, priručnika kod:

1. Ćatić, A., i Tomić, R.,: Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Tuzla 2009.

2. Binjoš, H.,: Dnevnik prakse za studente vaspitače, Novi Pazar, Republika Srbija, 2010.

3. Bobar, S.,: Hemija voda, OFF-SET, Tuzla, 2010.

4. Ivanek, P.,: Sukobi u komunikaciji učenika i nastavnika,

5. član redakcionog odbora naučnog časopisa ,,HUMAN,, Institute for rehabilitation Association of scientists Tuzla od 2011.gorine,

6. član recezentskih odbora naučno-stručnih časopisa ,,EDUKA,, i ,,SPORTSKI LOGOS,, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta ,,Džemal Bijedić,, Mostar[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]