Prof. dr Brano Miljuš

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13080″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Brano Miljuš , vanredni profesor
 • Rođen 15.01. 1950. Sanski Most, BiH
 • Završen fakultet : FPN, Veljko Vlahović
 • Magistratura :Tema : Ustavni koncepti federalizma i spoljna politika
 • Doktorat : Međunarodno-pravna priroda savremenih rješenja b-h pitanja
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Biografski podaci : Završio gimnaziju u Sanskom Mostu, FPN u Sarajevu i biran za asistenta, potom višeg asistenta na FPN u periodu 1974-1980.g, od 1980- 1989. radio u Ministarstvu spoljnih poslova, zamjenik ministra i bio poslanik u skupštini SFRJ. Od 1989-1995 radio u MSP u Beogradu, savjetnik ministra za spoljne poslove i načelnik za bilateralu a od 1995-2003 bio u Saveznom zavodu za statistiku SRJ savjetnik direktora i načelnik za kadrove. Od 2003 -2014 predaje na Panevropskom univerzitetu kao docent a potom i vanredni profesor za međunarodno pravo i Pravo EU u Banjaluci i Beogradu na Singidunumu predaje Međunarodno pravo i Pravo EU. Od 2009 radi na projektu u IMPP na više projekata a poslednji je: Srbija u savremenim međunarodnim odnosima – strateški pravci razvoja i učvršćivanje položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, neđunarodnoekonomski, pravni i bezbedonosni aspekti, broj 179029 za period 2011-2015. Dobio priznanje Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske i Agencije za unapređenje državne uprave kao međunarodni ekspert ICMPD 2006. g

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Dobrosusjedski odnosi, 2011. g Beograd
 • Istraživanje političkog tržišta, 2012.g Beograd

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Savremeni problemi međunarodnog prava, IMPP, Beograd, 2013.g
 • Evropska unija- najuspješnija integracionistička politika Evrope, 2015.g IMPP

Naučni radovi

 • Prioriteti spoljnopolitičke strategije RS, originalan naučni rad, NUBL godišnjak fakulteta, Banjaluka 2012. g
 • Modaliteti za prevazilaženje jaza između međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava i akcije na nacionalnom planu, Fakultet pravnih nauka, Banjaluka, 3.2212, jul 2012.g.

Naučni skupovi, konferencije

 • Harmonizacija zakonodavstva sa pravom EU, IMPP, 2012.g

Projekti

 • Srbija u savremenim međunarodnim odnosima za period 2006-2010. g.IMPP, Beograd

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]