Prof. dr Branislav Dakovic

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13074″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Branislav Daković , redovni profesor
 • Rođen 15.03.1959. Priština Srbija
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Prištini
 • Magistratura : Medicinski fakultet u PrištiniTema : „Volvulus sigme“
 • Doktorat : Medicinski fakultet u PrištiniTema: „Infekcija žučnog sistema u uslovima savremene hepatobilijarne hirurgije“
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 25.12.1989. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1983. godine radio je na Hirurškoj klinici KBC Priština. U periodu od 1992. do 1995. godine bio je načelnik operativnog trakta, a u periodu od 1995. do 1999. god. bio je Zamenik direktora Hirurške klinike KBC Priština. U stalnom radnom odnosu na Hirurškoj klinici KBC „Dr. Dragiša Mišović” u Beogradu je od 1999-te godine, gde trenutno obavlja funkciju načelnika endokrine hirurgije. U zvanje Asistenta pripravnika na Medicinskom fakultetu u Prištini izabran je 1990. godine, za asistenta je izabran 1991. godine, a docent Medicinskog fakulteta u Prištini je od januara 1998. godine. Na Medicinskoj akademiji „US Medical school” u Beogradu je predavač na predmetu Hirurgija, od 2008. godine. Na predmetu Sudska medicina na Internacionalnom Univerzitetu, na Departmanu za pravne nauke nastavu izvodi od školske 2011/2012 godine. Od 2011. godine je stalni sudski veštak iz oblasti medicine (Hirurgija sa Traumatologijom) u Višem sudu u Beogradu[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Marjanović T.B., PROKTOLOŠKA ELEKTRODIJAGNOSTIKA,Mosst Print Company.Bijeljina-Beograd,2010
 • Marjanović T.B.,MANOMETRIJA I DRUGA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA U PROKTOLOGIJI, Mosst Print Company, Bijeljina-Beograd,2010

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

• „Hirurgija žučnih kanala” (2004.) – autor

• „Hirurgija za studente stomatologije” (2010.) – koautor

Naučni radovi

 • • Certain evaluation methods and risk factors of the condition severity in malignant jaundice
 • • Maneuvers for specimen removal after laparoscopis appendectomy
 • • Sentinel lymph node biopsy of advanced gastric carcinoma
 • • Synchronous colorectal adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor (GIST) of gaster
 • • Appraisal of validity of sential lymph node biopsy for the staging of colon • Diagnostic methods and treatment prior to laparoscopic cholecytectomy

Naučni skupovi, konferencije

 • • 12 th Worls Congress on Gastrointestinal Cancer 30 june to 3 july, 2010; Barcelona Spain.
 • • 18 th International Congress of the EAES Geneva,16-19 june 2010
 • • XII Central European Congress of Coloproctology. Moscow , May, 2008.
 • • 18 th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, Istanbul, oct, 2008
 • • 13 th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional Techiques ( E.A.E.S.) Venice Lido, Italy, 1-4 June 2005.
 • • European Association for Endoscopic Surgery. Stockholm, June, 2008.

Projekti

Ostalo:

Objavio veliki broj radova u domaćim i inostranim časopisima, bio je mentor pet magistarskuh radova i tri doktorske disertacije i predsednik komisije za polaganje spacijalističkog ispita iz hirurgije i iz opšte medicine kao i mentor brojnih diplomskih radova

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]