Snježana Majstorović, lektor

  • Snježana Majstorović, lektor
  • Rođena 18.10.1986. Brčko, Bosna i Hercegovina
  • Završen fakultet : Filološki fakultet – Banja Luka

Biografija

Diplomirala 2011. godine na Filološkom fakultetu u Banja Luci, odsijek za engleski jezik i književnost. Nakon završenog studija boravila je dvije godine u Americi (San Francisco, CA) gdje je usavršila poznavanje engleskog jezika prilikom rada za Vitality Inc. Po dolasku nazad, počinje sa radom na kursu engleskog jezika u Banja Luci. Nakon toga dobija poziciju nastavnice engleskog jezika u JU “Četvrta osnovna škola” u Brčkom. Aktivan je član nevladine organizacije “Intereduca” kao lični asistent direktora iste, mnogobrojnim učešćima na obukama i radionicama razvija svoje predavačke sposobnosti. Od  juna 2015. godine je postala i dio Lpr tima te je svakodnevno izvodila nastavu na kursevima opšteg engleskog jezika u Američkom kutku i Omladinskom centru u Brčkom. Od juna 2016 radi i kao sudski tumač za područje Brčko Distrikta BiH. Kao asistent engleskog jezika počela je sa radom na Evropskom Univerzitetu u oktobru 2015.godine i nastavlja pod zvanjem lektora engleskog jezika u 2016. godini.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

  • Campus 15, Njemačka (oktobar 2013), Švajcarska(avgust 2015)

 

Ostalo

Seminari : Tuzla English Language Teaching Seminar June 15-18, 2014

Cesrtifikati : Diploma o uspješnom završetku intenzivnog seminara za profesore engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama koju dodjeljuje Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu